Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Zdeněk Hajný

* 30. 1. 1942, Vsetín - ♰ 1. 3. 2014, Praha
malíř

Malíř Zdeněk Hajný se narodil ve Vsetíně. Po absolvování tamějšího gymnázia, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (1964). Již na střední škole se seznámil se základy malířství, kterému se ve volném čase soustavně věnoval. V letech 1964-67 pracoval jako ekonom v zemědělském podniku na Berounsku a prohluboval se i jeho zájem o psychologii, kterou externě vyučoval na berounském gymnáziu. Poté studoval psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promoval roku 1975) a přednášel psychologii a estetiku na katedře pedagogiky VŠZ. Od roku 1983 se začal věnovat pouze malířské tvorbě. Kromě malířství se teoreticky zabýval psychologickou problematikou tvořivosti, transpersonálními jevy v umění a mimosmyslovým vnímáním, vč. terapie. V roce 1989 vydal organizační výbor Mezinárodní organizace pro výzkum života na zemi a v kosmu reprodukci jeho děl jako součást mezinárodního kongresu v Praze, při této příležitosti proběhla také samostatná výstava. V roce 1992 vystavoval a přednášel na 12. světové transpersonální konferenci ITA v Praze. 27.5.1994 spolu se spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel duchovně orientovanou galerii Cesty ke světlu. Poprvé představil projekt multimediální syntézy obrazů, hudby a vůní s terapeutickými účinky. Souběžně vznikla stejnojmenná nadace.

 

Zdeněk Hajný patřil mezi představitele imaginativního proudu v současném českém malířství. Kromě samostatných výstav se zúčastnil desítek výstav kolektivních doma a v zahraničí. Od 1995 jsou jeho obrazy trvale instalovány ve farním kostele v Hustopečích na Moravě a ve Vzdělávacím institutu Eda Robertse v Praze. O jeho práci vyšly monografie doplněné reprodukcemi jeho děl. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách OVM Vsetín, ČT Praha, Hypobank Bayreuth, Galerie Perrotti Linec, Galerie Senzio Muniaoni ve Florencii a jinde.

 

Zdroje:
Galerie Cesty ke světlu [on-line]. © 2013 [cit. 2013-03-13]. Dostupné zde.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. III., H. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 39.
Zdroj fotografie:
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zdeněk Hajný [on-line]. 2012 [cit. 2013-03-13]. Dostupný zde.

 


 

Výběrová bibliografie Zdeňka Hajného dostupná v MVK:

 • Z. Hajný. Praha: Onyx, 1992. Soubor barevných reprodukcí.

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju.Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 33.

 • Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha: Agentura Kdo je kdo, 1998. s. 161.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Oči pláčí, ale srdce ví ... Valašský deník. 2014, č. 58 (10.3.2014), s. 8 příl. Naše Valašsko.

 • MRÁZ, Bohumír. Zdeněk Hajný. Praha: BB art, 1998. 216 s.

 • MRÁZ, Bohumír. Zdeněk Hajný. Č. Budějovice: Nekut, 1992. 199 s.

 • MRÁZ, Bohumír. Zdeněk Hajný. Praha: Odeon, 1989. 110 s.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999: D. III., H. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. s. 39.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města 1998. S. 31.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí, Občanské sdružení Valašské Athény 2000. S. 44.

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Reportáž z minicesty za duchovním uměním. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 28-29.

 • MIKEŠOVÁ, Danuše. PhDr. Zdeněk Hajný, malíř a filosof. ZVUK. 1996, podzim/zima, s. 54.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena