Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Ladislav Baletka

* 12. 4. 1944, Přerov - ♰ 25. 6. 2011, Valašské Meziříčí
archivář, historik

Historik a archivář Ladislav Baletka se narodil 12. dubna 1944 v Přerově, kde byla v té době totálně nasazena jeho maminka. Dětství prožil v Ratiboři v údolí Kobelné. Roku 1953 se rodina přestěhovala na Vsetín, kde dokončil základní školní docházku a roku 1961 maturoval na Jedenáctileté střední škole. Poté byl přijat na archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studium dokončil roku 1966. Lákavou nabídku zůstat v Praze odmítl a dva roky pracoval ve Státním okresním archivu ve Vsetíně, kde pomáhal již v době studií jako praktikant. Následně odešel za prací do Zemského archivu v Opavě. Po svatbě, kdy se mladá rodina usadila v Podlesí u Valašského Meziříčí, nastoupil roku 1970 do Vlastivědného ústavu Vsetín, pracoviště Valašské Meziříčí. Téměř celý jeho profesní život byl však spojen se vsetínským archivem, kde pracoval nejdříve jako odborný archivář a od roku 1974, kdy se do archivu opět vrátil, zde působil jako ředitel. Tuto pozici zastával až do roku 2008, kdy odešel do důchodu.

Pan Baletka se mimo jiné angažoval i ve veřejném životě, od roku 1998 působil jako zastupitel a následně i jako radní města Valašské Meziříčí a byl také předsedou komise pro městskou památkovou zónu. Ladislav Baletka byl rovněž dlouholetým aktivním členem České archivní společnosti. Roku 2009 mu byla ministrem vnitra udělena medaile Za zásluhy o české archivnictví. Za významný přínos v popularizaci města byl roku 2010 nominován na Cenu města Valašské Meziříčí, kterou však z osobních důvodů odmítl převzít.

S manželkou Milenou měli dvě děti, syna Tomáše a dceru Markétu. Jeho syn Tomáš Baletka je v současnosti rovněž ředitelem Státního okresního archivu Vsetín. Ladislav Baletka zemřel 25. června 2011 ve Valašském Meziříčí.

Ladislav Baletka za svůj život zpracoval velké množství archivů měst, obcí, škol, spolků a rovněž osobních fondů. Svými díly o řadě valašských obcí (např. Huslenky, Horní Bečva, Janová, Karolinka, Kateřinice, Liptál, Oznice, Zubří) se podstatně zasloužil o zpřístupnění regionální historie, která ho po celý život hluboce zajímala. Historii kraje zpřístupňoval i vydáváním řady popularizačních článků, které uveřejňoval v regionálních periodicích; ve Zpravodaji města Vsetína mu od r. 1997 pravidelně vycházel cyklus článků Významné osobnosti našeho města, v rozsáhlém cyklu Kolem nás šla historie se věnoval řadě známých a významných budov a míst ve Vsetíně a jeho okolí. Velkým přínosem byly rovněž jeho rozsáhlejší práce o Vsetíně a Valašském Meziříčí. Velkému množství obcí

Vsetínského okresu zpracoval obecní symboliku.

Dalším z témat, kterými se hlouběji zabýval, byla i historie židovství na Valašsku, jeho zájem vykrystalizoval publikací Židé v dějinách Valašského Meziříčí (2004).
Vedle zájmu o regionální historii napsal i řadu odborných článků z oblasti pomocných věd historický, kde se soustředil především na diplomatiku, heraldiku a sfragistiku a je autorem publikace Znaky měst Severomoravského kraje (1980).

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 13.
Zemřel Ladislav Baletka. Valašský deník. 2011, č. 152 (29.6.2011), s. 2.
Zemřel Ladislav Baletka. Jalovec. 2011, roč. VIII, č. 27 (7.7.2011), s. 1.
POMKLA, Zdeněk. PhDr. Ladislav Baletka. Východní Morava. 2011, č. 1, s. 197-199.
Zdroj fotografie:
Archiv rodiny Baletkovy.

 


 

Výběrová bibliografie Ladislava Baletky dostupná v MVK:


Knihy

 • 100 let dobrovolné požární ochrany ve Valašském Meziříčí: 1872 - 1972. Valašské Meziříčí: ČSPO, 1972. 107 s.

 • Českoslovenští legionáři 1914-1920: rodáci a občané okresu Vsetín. 1. vyd. Vsetín: Okresní úřad, 2001. 160 s.

 • Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. Spolu s Janou Paštikovou. 1. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2007. 327 s.

 • Horní Bečva: drahokam v klínu hor. Spolu s Blankou Růžičkovou. Vyd. 1. Horní Bečva: Obec Horní Bečva, 2009. 39 s.

 • Janová: naše obec - náš domov. Janová: Obecní úřad, 2005. 239 s.

 • Karolinka: město v srdci Valašska: 1949-1998. Karolinka: Městský úřad, 1998. 334 s.

 • Kateřinice: dějiny a současnost obce na Valašsku. Kateřinice: Obecní úřad, 2005. 163 s.

 • Liptál: Kapitoly z historie obce na Valašsku. Fot. M. Langer. Liptál: Obecní úřad, 1994. 515 s

 • Okres Vsetín. Kolektiv autorů. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987. 143 s.

 • Oznice: dějiny a současnost obce na Valašsku. Oznice, 1996. 151 s.

 • Partyzánská obec Huslenky: na počest 40. výročí osvobození a 35. výročí vzniku obce. Huslenky: Místní národní výbor, 1985. 47 s.

 • Partyzánské město Vsetín, nositel Řádu práce. Spolu se Zdeňkem Šlajsem. Vsetín: Městský národní výbor, 1987.

 • Pržno očima šesti generací: 1372-1972. Pržno: Místní národní výbor, 1973. 95 s.

 • Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Vsetín. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990. 191 s.

 • Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí v boji proti fašismu 1938-1945. Vsetín: Okresní výbor Čs. svazu protifaš. bojovníků, 1986. 78 s.

 • Turistický průvodce Vsetín. Text Ladislav Balejka, Květuše Nepožitková, fot. Zdeněk Hartinger. Vsetín: Městský úřad, 2001. 44 s.

 • Ústí: obrázky z dějin naší obce. Ústí: Obecní úřad, 1995. 158 s.

 • Vsetín: město a čas. Kolektiv autorů. Vyd. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2008.

 • Vsetínský zámek: jeho historie a současnost. 1. vyd. Vsetín: Okresní vlastivědné muzeum, 1978, 35 s.

 • Znaky měst Severomoravského kraje. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1980. 97 s.

 • Zubří 1310-2010: cesta ke kořenům. Spolu s Janem Koláčkem. Zubří: Město Zubří, 2010. 207 s.

 • Židé v dějinách Valašského Meziříčí. Valašské Meziříčí: Městský úřad, 2004. 159 s.

Články

 • Cyklus Kolem nás šla historie: známé a významné budovy v našem městě. Zpravodaj města Vsetína. Juráňova vila. 1997, č. 6, s. 13-14.; Dolní Šenk. 1997, č. 8, s. 19-21.; Kolébka vsetínské kultury - Snaha. 1997, č. 9, s. 19-20.; Horní Šenk na Maštaliskách. 1997, č. 10, s. 20-21.; Horní Šenk II. 1997, č. 11, s. 20-21.; "Na Špici." 1997, č. 12, s. 18-19.; Besední dům. 1998, č. 1, s. 18-20.; U Lukotků. 1998, č. 2, s. 13-14.; Hotel Pančava. 1998, č. 3, s. 12-13.; U Březáčků. 1998, č. 4, s. 12-14.; Lidový dům. 1998, č. 5, s. 10-11.; Hostinec u Jarošků na úpatí Hrbové. 1998, č. 6, s. 8-9.; U Panovců. 1998, č. 7, s. 13-15.; Hostinec u Šťastných. 1998, č. 9, s. 20-21.; Hostinec Lázky - jinak Dallas. 1998, č. 10, s. 15-16.; V Zátiší. 1998, č. 11, s. 12-13.; Hostinec U Vychopňů. 1999, č. 1, s. 15-16.; Vinárna Na Hrádku. 1999, č. 2, s. 14-15.; Hospoda U Marků. 1999, č. 3, s. 14-15.; Ohrada - U Sušilů. 1999, č. 4, s. 12-13.; Chata na Cábu. 1999, č. 5, s. 13-14.; Hostinec Na Dušné. 1999, č. 6, s. 12-13.; Hostinec na Jasence. 1999, č. 7, s. 12-13.; Hostinec U Bartolomějů. 1999, č. 8, s. 12-13.; Sklář. 1999, č. 9, s. 12-13.; Palérňa. 1999, č. 10, s. 10-11.; Pod Kopečkem. 1999, č. 11, s. 12-13.; U Škývarů. 1999, č. 12, s. 10-11.; Hostinec U Charvátů na Sychrově. 2000, č. 1, s. 12-14.; U Stradějů na Sychrově. 2000, č. 2, s. 12-13.; U Zaoralů. 2000, č. 3, s. 12-13.; U Šarmanů - Nová Pančava; Hurtova vinárna v Moragru. 2000, č. 4, s. 12-13.; Formanka v Semetíně. 2000, č. 5, s. 13-15.; U Vančurů v Semetíně. 2000, č. 6, s. 11-13.; Hostinec Pod Lipkami v Rokytnici. 2000, č. 9, s. 10-11.; Jakub Kohn. 2000, č. 10, s. 12-13.; První vsetínská továrna. 2000, č. 11, s. 10-11.; Misárek o Hynku Vojáčkovi a o slivovici. 2000, č. 12, s. 14-15.

   

 • Cyklus Významné osobnosti našeho města. Zpravodaj města Vsetína. Bohumil Peroutka. 1999, č. 11, s. 11-12.; Josef Pokorný. 2000, č. 1, s. 14-15.; Karel Bubela. 1999, č. 4, s. 14-15.; Michal Urbánek. 1999, č. 9, s. 14-15.; Petr Synek. 1999, č. 8, s. 13-14.; Záviš Kalandra. 2000, č. 6, s. 11.

   

 • Cyklus Z historie města Vsetína. Zpravodaj města Vsetína. 1983-1990. 1983, č. 10, s. 11-12; 1983, č. 11, s. 10-13; 1983, č. 12, s. 7-9; 1984, č. 1, s. 5-6; 1984, č. 2, s. 3-4; 1984, č. 3, s. 13-14; 1984, č. 5, s. 4-5; 1984, č. 6, s. 7-8; 1984, č. 7-8, s. 4-6; 1984, č. 9, s. 18-20; 1984, č. 10, s. 5-6; 1984, č. 11, s. 4-5; 1984, č. 12, s. 5-6; 1985, č. 1, s. 6-7; 1985, č. 2, s. 9-10; 1985, č. 3, s. 16-18; 1985, č. 4, s. 5-6; 1985, č. 5, s. 19-20; 1985, č. 9, s. 14-16; 1985, č. 10, s. 18-21; 1985, č. 11, s. 20-21; 1985, č. 12, s. 21-22; 1986, č. 1, s. 11-12; 1986, č. 2, s. 19-20; 1986, č. 3, s. 20-21; 1986, č. 5, s. 19-20; 1986, č. 6, s. 22-23; 1986, č. 7-8, s. 18-20; 1986, č. 10, s. 19-21; 1986, č. 11, s. 18-20; 1987, č. 1, s. 17-19; 1987, č. 2, s. 18-19; 1987, č. 3, s. 19-20; 1987, č. 4, s. 17-18; 1987, č. 5, s. 18-19; 1987, č. 6, s. 21-22; 1987, č. 7-8, s. 17-18; 1987, č. 9, s. 20-21; 1987, č. 10, s. 18-19; 1987, č. 11, s. 18-20; 1987, č. 12, s. 19-20; 1988, č. 1, s. 21-22; 1988, č. 2, s. 18-19; 1988, č. 3, s. 18-19; 1988, č. 4, s. 17-19; 1988, č. 5, s. 17-18; 1988, č. 6, s. 20-21; 1988, č. 7-8, s. 17-18; 1988, č. 9, s. 18-19; 1988, č. 10, s. 19-20; 1988, č. 11, s. 17-18; 1988, č. 12, s. 19-20; 1989, č. 1, s. 18-19; 1989, č. 2, s. 19-20; 1989, č. 3, s. 18-20; 1989, č. 4, s. 18-19; 1989, č. 5, s. 19-21; 1989, č. 6, s. 20-21; 1989, č. 7-8, s. 15-16; 1989, č. 9, s. 20-21; 1989, č. 10, s. 18-19; 1989, č. 11, s. 20-21; 1989, č. 12, s. 20-22; 1990, č. 1, s. 13-14; 1990, č. 2, s. 21-22; 1990, č. 3, s. 20-22; 1990, č. 4, s. 21-22; 1990, č. 5, s. 18-20; 1990, č. 6, s. 21-22; 1990, č. 7-8, s. 12-13; 1990, č. 9, s. 19-20; 1990, č. 10, s. 10-11; 1990, č. 11, s. 22-23; 1990, č. 12, s. 4-5.

   

 • Cyklus Židé ve Valašském Meziříčí. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1996, č. 11, s. 1-8; 1997, č. 1, s. 9-16; 1997, č. 2, s. 17-24; 1997, č. 3, s. 25-32; 1997, č. 4, s. 33-40; 1997, č. 5, s. 41-48; 1997, č. 6, s. 49-52.

   

 • K výročí včelařského spolku. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1997, č. 9, s. 5-6.

 • Masaryk a Vsetín. Zpravodaj města Vsetína. 1990, č. 3, s. 4-7.

 • Počátky vsi Zubří na Rožnovsku. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 29-32.

 • Poslední pogrom ve Vsetíně. Zpravodaj města Vsetína. 1999, č. 10, s. 11-13.

 • Presidiální spisy Okresního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm 1855-1859. Archívní hlídka. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 80.

 • Presidiální spisy Okresního úřadu ve Valašském Meziříčí. Archívní hlídka. Spolu s Jaroslavem Mikulou. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 77.

 • Procházka po městě: Vsetínské pomístní názvy. I. část a dokončení. Zpravodaj města Vsetína. 1997, č. 2, s. 9-10., č. 3, s. 14-15.

 • Proměny Vsetína: Horní náměstí. SONDA: sborník Klubu pracujících Vsetín. 1973, č. 8, s. 4-5.

 • Proměny Vsetína: Svárov a přilehlé ulice. SONDA: sborník Klubu pracujících Vsetín. 1973, č. 7, s. 4-5.

 • Proměny Vsetína. SONDA: sborník Klubu pracujících Vsetín. 1973, č. 9, s. 4.

 • První ochotnické divadelní představení ve Vsetíně. Zpravodaj města Vsetína. 2000, č. 3, s. 13-14.

 • Spory vsetínských poddaných s vrchností o roboty koncem 16. a na začátku 17. století. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 18-20.

 • Sto padesát let od sloučení Dolního a Horního Vsetína. Zpravodaj města Vsetína. 2000, č. 7, s. 12-13., č. 8. s. 12-13.

 • Svoboda přišla z východu. Zpravodaj města Vsetína. 1985, č. 5, s. 2-6.

 • Vojenský hřbitov. Na okraj. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1997, č. 2, s. 1-2.

 • Z historie vsetínského mlýna. SONDA: sborník Klubu pracujících Vsetín. 1973, č. 2, s. 4; č. 3, s. 4-5.

 • Židé a Valašské Meziříčí. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1994, č. 11, s. 9-10.

 

Další informace:

 • Baletku zaujaly osudy meziříčských Židů. Jalovec. 2004, roč. 1, č. 37 (20040921), s. 16.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 13.

 • Navždy nás opustil emeritní ředitel SOkA Vsetín Ladislav Baletka. Česká archivní společnost [online]. 2011-06-27 [cit. 2012-03-08]. Dostupné zde.

 • PODZEMNÁ, Alena. Vzpomínka na Ladislava Baletku (12.4.1944 - 25.6.2011). Valašsko: vlastivědná revue. 2012/2, prosinec, č. 29, s. 47-48.

 • POMKLA, Zdeněk. PhDr. Ladislav Baletka. Východní Morava. 2011, č. 1, s. 197-199.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 8-9.

 • Zemřel Ladislav Baletka. Jalovec. 2011, roč. VIII, č. 27 (7.7.2011), s. 1.

 • Zemřel Ladislav Baletka. Valašský deník. 2011, č. 152 (29.6.2011), s. 2.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena