Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Miloslav Baláš

* 22. 10. 1907, Valašské Meziříčí - ♰ 31. 10. 1983, Nový Jičín
historik, spisovatel, orientalista

Miloslav Baláš se narodil ve Valašském Meziříčí - Křivém, jeho životní osudy a působení jsou však spjaty především s městem Nový Jičín. Pocházel z šesti dětí, jeho otec Emanuel byl lidovým všeumělcem, matka Amálie ráda zpívala a vyprávěla pohádky, na což později Miloslav Baláš navazoval ve svém díle.

Navštěvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí, které však z kázeňských důvodů nedokončil, a jistou dobu se živil jako dělník. Ve dvaadvaceti letech externě složil maturitu a zapsal se nejprve na pražskou Svobodnou školu politických nauk, později pak ke studiu orientalistiky na Filozofické fakultě UK v Praze a na fakultu právnickou. Doktorát složil po válečném přerušení až roku 1946.

Od roku 1943 pracoval jako správce místního muzea ve Valašském Meziříčí, po válce však natrvalo přesídlil do Nového Jičína, kde se stal všestranně angažovaným společenským a kulturním činitelem. Soustředil se především na regionální činnost, přínosný je např. jeho Kulturní místopis Novojičínska, mimo to překládal z francouzštiny a orientálních jazyků a orientem se zabýval i ve svých informativních dílech.

S valašským regionem souvisí velká část Balášova literárního díla, např. převyprávění valašských pohádek, okupační prózy a romány (např. Mezi sousedy) a vzpomínkové črty z Valašska. Přímo k Balašovu rodišti Křivému se vztahuje Vánoční pastýřská hra, kterou vydal.

 

Zdroje: Svět Miloslava Baláše: 1907-1983. 1. vyd. Příbor: Everwin, 2007. s. 9-13.
Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí:Valašské Athény, 2000. s. 8.
Zdroj fotografie: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 2002. s. 603.

 


 

Výběrová bibliografie Miloslava Baláše dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Cesta staletími k socialistickému rozmachu: výstava 650 let města Nového Jičína. Od 23.6. - 14.7.1963. Nový Jičín: Výbor pro oslavy, 1963. 48 s.

 • Čarovné housle: Valašské vyprávěnky. 1. vyd. Brno: Blok, 1987. 126 s.

 • Hlas a mlčení. Valašské Meziříčí: Osvěta, 1944. 43 s.

 • Kouzelný kvítek: Vyprávěnky z Valašska. 1. vyd. Brno: Blok, 1979. 174 s.

 • Kulturní místopis Novojičínska: Písemnictví. Divadlo. Umění. Hudba. Osvěta. Věda. Památky. Tělovýchova. Sport. Nový Jičín: Vlastivědný ústav, 1967. 288 s.

 • Osamělý vůz na východní trase. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1984. 145 s.

 • Vějíř noci. Valašské Meziříčí: Osvěta, 1946. 153 s.

 • Z minulosti tiskařské výroby ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí, 1972. 14 s.

Články

 • 100 let od narození dr. Františka Váhaly. Nové Valašsko. Roč. 30, č. 10 (11.03.1981), s. 2.

 • 110 let od narození Aloise Jaroňka. Naše Valašsko. Roč. 29, č. 23 (04.06.1980), s. 6.

 • Jar. Žíla-Lipjan pětasedmdesátník. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 72.

 • Josef Ondryáš: Kotlina pod bučinou. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 4, s. 183.

 • Karlovický vlastenec Jan Kutzer. Nové Valašsko. Roč. 26, č. 12 (24.03.1976), s. 3.

 • Stoleté výročí narození mistra Otakara Kubína. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1983, č. 10, s. 19.

 • Vlastivědný spisovatel. Naše Valašsko. Roč. 29, č. 11 (12.03.1980), s. 5.

 • Vzpomínám na Metoděje Jahna. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 51-53.

 • Vzpomínka na Jožku Barucha. Nové Valašsko. Roč. 30, č. 47 (25.11.1981), s. 6.

 • Za Dr. E. Balášem. Odešli... Spolu s Jaroslavem Orlem. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1966, roč. X, s. 107-108.

 

Další informace:

 

Knihy

 • MÁLKOVÁ, Iva - URBANOVÁ, Svatava a kol. Literární slovník severní Moravy a Slezska: 1945-2000. Olomouc : Votobia, 2001. s. 31-32.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 603.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 8.

 • Svět Miloslava Baláše: 1907-1983. 1. vyd. Příbor: Everwin, 2007. 191 s.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Laskavé podobizny. Ostrava: Repronis, 2005. s. 16-19.

Články

 • Miloslav Baláš. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1983, č. 12, s. 21-22.

 • Miloslav Baláš. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 4, s. 182.

 • Miloš Baláš. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 10, s. 26-27.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena