Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Tomáš Fryčaj

* 2. 7. 1759, Kelč - ♰ 28. 6. 1839, Obřany
kněz, spisovatel

Tomáš Fryčaj byl jedním z prvních buditelů národního obrození na Moravě. Narodil se v Kelči v rodině řezníka, studoval u piaristů v Lipníku, filozofii v Olomouci a bohosloví v Brně. Po vysvěcení se stal kaplanem v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1789 byl z důvodu nemoci přeložen do Vídně, zde mu císař Josef II. přislíbil méně namáhavé místo, jeho zdraví však nebylo dobré, a proto odešel na předčasný odpočinek. Usadil se jako deficient v Brně, zde byl duchovním správcem v trestnici a překladatelem úředních listů a spisů. Vydával i psal české knihy pro Moravskoslezskou společnost, jejímž byl členem, a překládal kalendáře. Z Brna vedl obsáhlou korespondenci s českými vlastenci, především přítelem Galašem (jeho díla vydal v Muze moravské r. 1813). Po různých životních peripetiích byl až v roce 1819 jmenován farářem, a to v Obřanech u Brna, kde působil celých dvacet roků, až do své smrti. Tomáš Fryčaj zemřel 28. června 1839 v Obřanech. Byl uložen na tamním hřbitově a jeho prostý železný kříž tu dodnes stojí.

 

K vlastenectví ho přivedla četba knih v brněnském semináři a šířil jej nejen z kazatelny. V roce 1778 vyšly v Olomouci jeho Písně duchovní. Ty později rozšířil a znovu vydal pod názvem Úplná kniha duchovních písní katolických (Brno, 1801), potřetí pod titulem Katolický kancionál(Olomouc, 1984). Katolický kancionál vyšel na tehdejší dobu v neslýchaném nákladu 60000 výtisků. Vydával také poučné spisky týkající se hospodaření - v duchu "psát pro lid" vydal podle německého vzoru Zrcadlo výborného sedlského obcování (přeložil zde práce F.J. Vaváka). Dále se zabýval pravopisem českého jazyka, ale na tomto poli velkého uznání nedošel - jehoOrtografie čili pravidla pravopisu moravskoslovanské řeči (Brno, 1820).

 

Zdroje:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 609.
SLAVÍK, Bedřich. Tomáš Fryčaj. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, s. 128-132.
Zdroj fotografie:
Kreslil Jan Vilímek (1860-1938). Humoristické listy. 1885, roč. 27, č. 26.

 


 

Další informace:

 • Československý hudební slovník. Díl I. Praha: Stát. hud. vyd., 1963. s. 350.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju.Valašské Meziříčí:
  Valašské Athény, 2010. s. 10.

 • Masarykův slovník naučný. Díl II. Praha: Čs. kompas, 1926. s. 890.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 609.

 • Ottův slovník naučný. Díl IX. Praha: Vyd. a nakl. J. Otto, 1893. s. 740.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998. s. 28.

 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomouc: R. Promberger, 1947. s. 92, 159-170, 260.

 • SLAVÍK, Bedřich. Tomáš Fryčaj. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, s. 128-132.

 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 92.

 • TÁBORSKÝ, František. Z Kancionálu Tomáše Fryčaje, hlasatele veliké tradice. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 3, s. 132-144.

 • Tomáš Fryčaj. Encyklopedie dějin města Brna[on-line]. 2012 [cit. 2013-02-25]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena