Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

František Sova

* 10. 11. 1853, Kyjov - ♰ 23. 1. 1940, Vsetín
lékař, národopisný pracovník

MUDr. František Sova se narodil v Kyjově jako syn pekařského mistra. Po skončení povinné školní docházky studoval na brněnském gymnáziu, kde byl jeho třídním profesorem spisovatel a sběratel lidové slovesnosti František Bartoš, který studenty vedl k národnímu uvědomění a doporučoval jim, aby si všímali lidové kultury a hloubky lidové moudrosti. Ještě na gymnáziu se František Sova naučil milovat národní písně a české knihy. Lékařskou fakultu vystudoval ve Vídni, promoval roku 1881. Po absolvování vojenské služby v Opavě a povinné lékařské praxe v Nemocnici u svaté Anny v Brně získal místo městského lékaře ve Vsetíně, kam se taky 2. února roku 1882 přestěhoval. František Sova byl dvakrát ženatý, s první ženou Růženou, která zemřela roku 1907 měl čtyři děti, druhé manželství s Bibianou roz. Václavkovou bylo bezdětné. Na odpočinek odešel František Sova r. 1925, veřejně činný byl ale i nadále.

Po celý svůj aktivní život úspěšně vedl lékařskou praxi a pracoval v samosprávě města. S elánem jemu vlastním se pouštěl do činností, které slibovaly povznesení maloměstského života na vyšší úroveň. Byl iniciátorem myšlenky vybudovat ve městě elektrárnu, nemocnici a vodovod. S jeho jménem je spojena stavba školské budovy ve vzdáleném údolí Semetín a moderní školní budovy na vsetínském Dolním městě.

Brzy se rovněž se zapojil do místní spolkové činnosti - na jeho podnět byl založen např. Sokol a nebo Spolek dobrovolných hasičů, dále zpíval v pěveckém sboru a stal se divadelním režisérem. Ve vzdělávacím spolku Snaha vedl desítky let - až do roku 1920 - knihovnu. Za jeho působení vzrostla knihovna Snahy ze 639 svazků na úctyhodných 4050 svazků, které se staly základním fondem současné Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Čím víc se František Sova sžíval s valašským prostředím, tím více si uvědomoval bohatství jeho historie, kterou se pokoušel zachytit a uchovat pro další generace sběrem památek, fotografií, plakátů, knih, lidových krojů a nářadí. Spolu s profesorem Josefem Válkem, národopisným pracovníkem, a svou manželkou Bibianou založili v roce 1924 ve Vsetíně tzv. Okresní Sovovo muzeum - předchůdce dnešního Muzea regionu Valašsko.

 

Zdroje:
JABŮRKOVÁ, Hana. MUDr. František Sova. ZOVM. 1990, s. 21-22.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 252.
Zdroj fotografie:
Enviromentální střediska Muzea regionu Valašsko [on-line]. [cit. 2013-01-22]. Dostupné zde.

 


 

Další informace o Františku Sovovi:

  • JABŮRKOVÁ, Hana. MUDr. František Sova. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, s. 21-22.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 103.

  • KOLUCH, Jan. MUDr. František Sova (1853-1940). Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 1, s. 32-36.

  • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 252.

  • MUDr. František Sova. Zajímavosti z OVM. Zpravodaj města Vsetína. 1990, č. 1, s. 12-13.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 631.

  • ROKYTOVÁ, Jana. Významné osobnosti našeho města: MUDr. František Sova. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 6, s. 11.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 143.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena