Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Gustav Adolf Říčan

* 21. 7. 1867, Borová - ♰ 6. 7. 1939, Vsetín
botanik, kněz

Gustav Adolf Říčan byl evangelický kněz a botanik amatér. Narodil se v Borové u Přibyslavi jako syn tamního rolníka a barvíře. Studoval teologii ve Vídni, Erlangu a v Rostocku. Poté byl krátkou dobu vikářem v Opatovicích a v Hodslavicích. Od roku 1895 působil nejprve jako vikář a následně byl v roce 1897 zvolen prvním českobratrským evangelickým farářem v Hovězí - Huslenkách. S výjimkou dvou let (1902-1904), kdy pobýval v Hradci Králové, až do výslužby v roce 1933 působil v Hovězí - Huslenkách. Jako důchodce žil nejprve ve Valašském Meziříčí a poté ve Vsetíně, kde 6. července 1939 zemřel a je pochován v Huslenkách.
Jeho hlavním úsilím vedle mravního povznesení valašského lidu byla láska k přírodě. Navázal na činnost Františka Gogely, faráře v Rajnochovicích a doplnil k jeho herbáři další položky sesbírané především na území Horního Vsacka, kterým se jeho předchůdce nezabýval. Byl významným botanikem a publikoval své poznatky v časopisech Věda přírodní, ve Sborníku Klubu přírodovědeckého v Brně, ve Věstníku Klubu přírodovědeckého v Prostějově, ve Sborníku Přírodovědné společnosti v Moravské Ostravě aj. Přispíval také do Našeho Valašska. Založil herbář, který je dodnes významným zdrojem informací pro oblast floristiky na Valašsku. Většina jeho sběrů je uložena v herbáři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Napsal studie Chrpa javornická a její naleziště na Moravě, Květena Makyty v Moravských Karpatech, Orchideové louky u Vsetína, Květena Javorníků s mapkou, Staré tisy na Moravském Valašsku a Z domácího léčení lidového na Valašsku. Jeho sbírka více než šesti tisíc brouků je majetkem muzea ve Vsetíně a je uložena v depozitáři ve Valašském Meziříčí. V roce 1936 vydal vlastním nákladem dílo Květena okresu vsetínského a valašsko-meziříčského, v němž shrnul veškeré výsledky svých pozorování. V knize Vsatský okres z roku 1938 jsou zahrnuty jeho studie o květeně a zvířeně okresu. Z jeho pozůstalosti jsou uchovány poznámky a koncepty, z nichž je zřejmé, že se nezaměřoval pouze na floristiku, ale věnoval svou pozornost i skladbě rostlinných společenstev. Zajímal se také o geologii a entomologii.

 

Zdroje:
Gustav Adolf Říčan. In: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách [online]. 2012 [cit. 2012-06-21]. Dostupné zde.
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 78.
Zdroj fotografie:
Archiv Muzea regionu Valašsko.

 


 

Výběrová bibliografie Gustava Adolfa Říčana:

 • Jiří Třanovský a moravské Valašsko. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 8-13.

 • Staré tisy na moravském Valašsku. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 3, s. 118-125.

 • Z domácího léčení lidového na Valašsku. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách.1929-1930, roč. I, č. 4, s. 173-177.

 

Další informace o Gustavu Adolfu Říčanovi:

 • Gustav Adolf Říčan. In: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách [online]. 2012 [cit. 2012-06-21]. Dostupné zde.

 • G. Říčan. Literatura. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 43.

 • Gustav Říčan: Květena okresu vsetínského a val.-meziříčského 1936. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV, č. 1, s. 48.

 • KAŠPAROVÁ, Milena. Gustav Adolf Říčan 130 let od narození. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně.1997, s. 67.

 • KRHOVJÁKOVÁ, Jana. Gustav Adolf Říčan - farář, botanik a přírodovědec (1867 - 1939). Zpravodaj obce Huslenky.2007, č. 18 (říjen), s. 3.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 629.

 • Opustili nás v létě. Julius Šobr. Gustav Adolf Říčan. Joža Orság Vranecký. Jana Freundová-Mozolová. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1939, roč. V, č. 3, s. 152.

 • TKAČÍKOVÁ, Jana. Kvete v poli růže planá... aneb za růžemi s G. A. Říčanem. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 32-34.

 • TKAČÍKOVÁ, Jana. Moravský botanik Gustav Adolf Říčan. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/1, s. 22-26.

 • Výročí kulatá a půlkulatá. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 7, s. 8.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena