Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Alois Mikyška

* 9. 5. 1831, Znojmo - ♰ 4. 9. 1903, Brňov
politik, společenský organizátor

Alois Mikyška, dlouholetý starosta Valašského Meziříčí a právník, byl pro svůj vliv a ekonomickou moc přezdíván "valašský král", "valašský pánbíček" nebo "vévoda z Mezopotámie" (tedy z Meziříčí). Narodil se v Olbramkostele u Znojma. V Brně vystudoval střední školu, poté odešel na práva ve Vídni, ale navštěvoval i Olomouc, Štýrský Hradec a doktorát získal na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po praxi ve Vídni si v roce 1863 otevřel advokátní kancelář ve Valašském Meziříčí jako z prvních advokátů na východní Moravě. Brzy se účastnil velmi aktivně českého společenského života města a ovlivnil vznik řady spolků (např. Sokola, hasičského sboru, Muzejní společnosti ad.). Měl významný podíl na založení gymnasia a Odborné školy pro zpracování dřeva, jakož i postavení budovy pro tyto školy. Zasadil se o regulaci vodních toků na Valašsku a zasloužil se o zřízení parků Botaniky a Abácie a o výstavbu Husovy ulice.

Vstoupil i do vysoké politiky, stal se poslancem zemského směnu v Brně (1873) a posléze říšské rady ve Vídni (1879). Od roku 1890 byl starostou Valašského Meziříčí a po celý život se snažil o zvýšení životní úrovně prostých Valachů, na jejichž problémy upozorňoval i na říšském sněmu. Za svou činnost získal řadu ocenění - např. rytířský kříž řádu Františka Josefa.

 

Mikyškův tragický pád souvisel s Občanskou záložnou, která byla ve městě zřízena již roku 1869 a jejímž byl ředitelem. Po řadu desetiletí byla oblíbeným finančním ústavem v kraji a její nečekaný pád v roce 1903 připravil velké množství občanů o uložené úspory a v očích většiny obyvatel změnil pohled na samotného Mikyšku. Ze zbožňovaného a oslavovaného valašského krále se stal rázem zločinec. Jeho sebevražda 4. září 1903 na statku na Brňově se na dlouhá desetiletí stala přiznáním viny na pádu záložny, byť k řádnému vyšetření jeho podílu na pádu záložny nedošlo.

Nejznámější památkou na Mikyšku zůstal ve městě tzv. Mikyškův dům (1874) na nynější Poláškově ulici, jehož autorem je architekt a Mikyškův přítel Antoním Gruška, který projektoval mimo jiné také budovu valašsko-meziříčského gymnasia. Od roku 1996 se zde nachází Obchodní centrum Antonín Cimala a starší občané města si v domě pamatují ještě školská zařízení.

 

Zdroje:
DEMEL, Jiří. Sokol ve Valašském Meziříčí a JUDr. Alois Mikyška. ZOVM ve Vsetíně. 1994, s. 21-25.
Valašsko: vlastivědná revue. 2013/1, č. 30 (květen), s. 47-48.
Zdroj fotografie: O. Šrůtek, 1901. Obelisk [online]. 2008 [cit. 2014-01-29]. Dostupné zde.

 


 

Další informace:

  • DEMEL, Jiří. Sokol ve Valašském Meziříčí a JUDr. Alois Mikyška. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 21-25.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Ju-Na. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010, s. 97.

  • KRAMÁŘ, Josef. 105 let od tragického úmrtí starosty JUDr.Aloise Mikyšky. Obelisk [online]. 2008 [cit. 2014-01-29]. Dostupné zde.

  • Obdivovaný i zatracovaný valašský král ... Alois Mikyška (9.5.1831 - 4.9.1903). Valašsko: vlastivědná revue. 2013/1, č. 30 (květen), s. 47-48.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 623.

  • SEDLÁČEK, Jan. Hlídka musejní. Naše Valašsko. 1929, roč. I, č. 2, s. 81-84.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 105.

  • Šipinky, časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 12, s. 40 příl.; 1999, č. 1, s. 41 příl.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena