Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Miloš Jirko

* 20. 1. 1900, Němetice - ♰ 24. 6. 1961, Praha
spisovatel, překladatel, redaktor

Miloš Jirko byl český redaktor, básník, knihovník a překladatel. Narodil se v Němeticích v rodině učitele. Při studiích na gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1911-1919), které byly přerušeny vojenskou službou v první světové válce, se seznámil s dalším z básníků v generaci ovlivněné Jiřím Wolkerem - Bartošem Vlčkem (1897-1926), s nímž založil Literární skupinu. Do roku 1923 studoval moderní filologii, češtinu a filozofiii na Karlově univerzitě v Praze a poté v Bratislavě, kde v roce 1924 získal doktorát. Patřil k Moravskému kolu spisovatelů. V letech 1925-30 byl redaktorem kulturní rubriky deníku České slovo, v letech 1930-48 byl zaměstnán v Ústřední knihovně hl. m. Prahy, ovšem s výjimkou let 1940-45, kdy byl vězněn v koncentračních táborech a věznicích (mj. Pankrác, Drážďany, Berlín, Gollnov, Štětín, Kaisheim, Straubing, Landsberg) za účast v domácím odboji. Zkušenosti z pobytu ve věznicích promítl do svého díla (sb. Hvězdy a pouta). Po 1948 byl spisovatelem ve svobodném povolání. Přispíval do Cesty, Června, Kmene, Hosta, Severu a východu, Lumíra, Lidových novin a k jeho nejbližším přátelům patřili M. Heřman, M. Holas, F. Hrubín, A.M. Píša a B. Vlček. Zemřel v Praze.
Jeho poezie je poznamenána senzualismem. Je autorem básnických sbírek Zraje réva (1932), Hvězdy a pouta (1950), Hořící šalvěj (1959) a cestopisných črt, např. Modrý jas (1936 a 1939). Ve sbírce vzpomínkových fejetonů Sedmero zastavení (1935) vzpomíná, jak spolu s Bartošem Vlčkem zakládali v Přerově časopis Host. Překládal prózu z němčiny, méně z angličtiny, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Valašské Meziříčí je dějištěm povídek v knize Vyloupené milování (1924), melancholické básně v próze vyšly pod názvem Vraždící pianola (1928).

Zdroje:
DEMEL, Jiří. Básník lásky k životu Miloš Jirko a jeho vztah k Valašsku. Valašsko. 2005/1, s. 40-41.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce: D 2/I. Praha: Academia, 1993. s. 559-560.
Zdroj fotografie: Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 40.

 


 

Další informace:

  • DEMEL, Jiří. Básník lásky k životu Miloš Jirko a jeho vztah k Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 40-41.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Fi-Ju. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2010. s. 99.

  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce: D 2/I. Praha: Academia, 1993. s. 559-560.

  • Miloš Jirko. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 9, s. 24.

  • Miloš Jirko. Kulturní kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 6, s. 29.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 614.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena