Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jiřina Fabiánová

* 14. 10. 1952, Vidče
historička, muzejnice

Jiřina Fabiánová se narodila ve Vidči. Absolvovala Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a poté vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze - obor knihovnictví a vědecké informace. Pracovala v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí a později v redakci závodních novin Elektron v rožnovské Tesle. Od roku 1994 je zaměstnána jako historik a knihovník v Muzeu reionu Valašsko, kde se zaměřuje se především na sběr a zpracování dokumentačního materiálu z minulosti i současnosti, na práci se starými tisky a na regionální historii. Pro veřejnost připravila sama nebo ve spolupráci s jinými pracovníky muzeí řadu historických výstav (např. Perníkářství na Valašsku, Zašovská krajka, Staré knihy vyprávějí ad).

 

Své poznatky zpřístupňuje široké veřejnosti i v odborných článcích (např. Smutný konec tiskaře Jana Olivetského z Olivetu, Jan Nepomuk Polášek, Výrobce cimbálů Josef Cáb z Vidče)a napsala i odborné knihy zabývající se historií - Příběh české tištěné Bible (2007), Písničky veselé i truchlivé na světlo světa vydané (2008) a knihu Muzeum Valašské Meziříčí(2004).

 

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 97.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 65.
Zdroj fotografie:
Markéta Langerová. Magazín Revue Richard [on-line]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Jiřiny Fabiánové dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Písničky veselé i truchlivé na světlo světa vydané: malé povídání o kramářských tiscích uložených v muzeu Valašské Meziříčí. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně; Muzejní společnost, 2009. 60 s.

 • Příběh české tištěné bible: sepsaný a vytištěný podle starých tisků uložených v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 1. vyd. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko; Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2007. 83 s.

Články

 • Alena Podzemná. Blahopřání muzejníků k životnímu jubileu. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 48-49.

 • Bible česká Durychova - Procházkova. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 55.

 • Blahopřání vítězům soutěže „Lovy objektivem". Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 38.

 • Cena města Valašského Meziříčí pro Růženu Děckou. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, s. 43.

 • Dílo evangelického kněze a básníka Jiřího Třanovského v muzejních sbírkách. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 5-7.

 • Do muzea za poznáním a krásou. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1997, s. 78.

 • Firma Jelínek - rok stoprvní. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 11-13.

 • Hry s muzejními múzami. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 31-33. (spolu s H. Jabůrkovou a L. Štěpánkem)

 • Jan Nepomuk Polášek. Zpravodaj Okr. vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 73-76.

 • Jarmareční písně. Valašsko : vlastivědná revue. 2000/2, s. 52.

 • Jiří Demel osmdesátiletý. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 46-48.

 • Josef Kremel - obchodník s rychlými koly. Z historie jedné valašskomeziříčské firmy. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 19-20.

 • Když se psal rok 1899... Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 20-22.

 • Muzejní kavárna z 30. let minulého století. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/2, s. 37.

 • Na kamna Machaina. Krátce z historie kamnářství Machain ve Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 13-15.

 • Nad šálkem Dadákovy kávy. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 14-15.

 • Nový zákon z r. 1497/98, prvotisk. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 4 obálky.

 • Osudy lidí a věcí. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s.39.

 • Památník holocaustu ve Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 36-37.

 • Poslyšte písničky veselé i truchlivé v Škarniclově tiskárně ve Skalici na světlo vydané. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, s. 4-7.

 • Povídání o cimbálu, životě a hudbě s Růženou Děckou. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 45-47.

 • První vydání Třanovského Cithary sanctorum. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 4-5.

 • S Jindřichem Janouškem o lásce k tiskařskému řemeslu, sběratelství a „jeho" městu Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 54-55.

 • Skleník v historizujícím stylu poč. 20. stol. Za tajemstvím depozitářů. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 4 obálky.

 • Smutný konec tiskaře Jana Olivetského z Olivetu. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 9-10.

 • Výrobce cimbálů Josef Cáb z Vidče. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea Vsetín. 1987, s. 59-61.

 • Výstava Firma Jelínek - rok stoprvní. ZVUK. 1998, léto, s. 46.

 • Vzpomínka na hraběte Rudolfa Kinského a jeho předky. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 38.

 • Vzpomínka na Jana Nepomuka Poláška. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 40-41.

 • Vzpomínky na 20. století pana Roberta Pavlíka, generálmajora v.v. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 40-41.

 • Z nových přírůstků muzea. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1997, s. 79.

 

Další informace:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 97.

 • Mgr. Jiřina Fabiánová. Muzeum regionu Valašsko [on-line]. [cit. 2013-02-08]. Dostupné zde.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 65.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 35.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena