Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Eduard Domluvil

* 1. 1. 1846, Moravičany - ♰ 9. 3. 1921, Valašské Meziříčí
historik, vlastivědný pracovník

Eduard Domluvil se narodil v Moravičanech. Pocházel z hanácké zemědělské rodiny. Studoval gymnázium v Brně a bohosloví v Olomouci. Jako katolický kněz působil ve Vizovicích a v Olomouci. Od roku 1873 byl učitelem náboženství na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Věnoval se muzejnictví, historii a národopisu. V roce 1884 stál u zrodu valašskomeziříčského muzea, nejstaršího na Valašsku a druhého nejstaršího muzea na Moravě, a řídil jeho časopis. Od roku 1892 byl předsedou Muzejní společnosti. Obnovil vydávání Sborníku musejní společnosti a publikoval v něm několik článků. Významně se podílel na shromažďování exponátů pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895). Ve výročních zprávách gymnázia uveřejnil listinné prameny k historii města (1889 a 1891).

Jeho nejrozsáhlejší prací je Valašsko-Meziříčský okres, vydaný jako součást souboru Vlastivěda moravská v roce 1914. Již tři roky po příchodu do Valašského Meziříčí vydal knihu Paměti Val. Meziříčí a městečka Krasna (1877), z řady další prací to byly např. knihy Různé úvahy (1890), Čtení o průplavu dunajsko-oderském (1897), Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století (1900), Pomník zbudovaný vojínům raněným u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B. (1901) a nebo Zašová (1908).

Eduard Domluvil byl oblíbeným pedagogem, nadšeným vlastivědným pracovníkem, ale jeho pracím chyběla vědecká důslednost. Zemřel ve Valašském Meziříčí.

 

Zdroj:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 608-609.
Zdroj fotografie:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko; s. 608.

 


 

Výběrová bibliografie Eduarda Domluvila dostupná v MVK:

 • Artykule poctivého řemesla soukenického v městě Meziříčí pod Rožnovem nad řekou Bečvou a v městečku Krasně. Sborník musejní společnosti ve Val. Meziříčí. 1907, roč. 2, č. 13, s. 19-43.

 • Obrazy ze života rolnického na Valašsku od XVI. do XIX. století. Meziříčí nad Bečvou: vl. n., 1900. 270 s.

 • Paměti města Val. Meziříčí a městečka Krasna: Přidány též zprávy o přifařených obcích. Brno: vl. n., 1877. 156 s.

 • Různé úvahy. Meziříčí nad Bečvou: Vaněk, 1890. 153 s.

 • Valašsko-meziříčský okres. D. 2., Místopis. Brno: Musejní spolek, 1914. Vlastivěděa moravská. 464 s.

 • Z minulosti městečka Krasna. Sborník musejní společnosti ve Val. Meziříčí. 1907, roč. 2, č. 13, s. 1-13.

 • Zašová. Brno: Česká hospodářsjá společnost pro markr. moravské, 1908. 130 s.

 

Další informace o Eduardu Domluvilovi:

 • Eduard Domluvil. Kulturní kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 1, s. 20.

 • Eduard Domluvil. Kulturní kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 3, s. 23-24.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 82.

 • KRAMOLIŠ, Čeněk. Památce P. Eduarda Domluvila. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1941, roč. VII, č. 2, s. 76.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 608-609.

 • SEDLÁČEK, Jan. Musejní společnost ve Valaš. Meziříčí. Hlídka musejní. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 2, s. 81-84.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 30.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena