Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jiří Demel

* 3. 11. 1923, Opava - ♰ 7. 1. 2006, Valašské Meziříčí
vlastivědný pracovník, publicista

Jiří Demel se narodil v Opavě, avšak jeho rodina měla kořeny ve Valašském Meziříčí. Maminka byla učitelka na základní škole a rovněž tatínek, bývalý legionář, působil jako kantor. Malý "Jurka" tak měl možnost přivítat ve Valašském Meziříčí T.G. Masaryka při jeho návštěvě Valašska. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia r. 1943 mu studijní plány přerušila válka, mladý student se v této době živil jako dělník, aby se vyhnul totálnímu nasazení. Roku 1949 po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk - ruština, začal působit jako učitel na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a po vojenské službě na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně, kde učil až do roku 1974, a poté vyučoval na stavební průmyslovce ve Valašském Meziříčí.

Od mládí byl členem Sokola a po roce 1989 se stal prvním starostou obnoveného Sokola ve Valašském Meziříčí, atletickým rozhodčím a sportovním funkcionářem. Od dvaceti let byl rovněž členem pěveckého sboru Beseda. Celý svůj život se zajímal o historii města a valašského regionu, byl členem Klubu přátel umění a Muzejní společnosti. Od 60. let se Jiří Demel zařadil k předním organizátorům kulturního dění ve Valašském Meziříčí. Věnoval se vlastivědné práci v muzeu, pomáhal s pořádáním přednášek a výstav, které nejen připravoval, ale i uváděl. Jeho koníčkem bylo sbírání ex libris.

Jiří Demel rovněž publikoval v řadě novin a časopisů, pravidelně přispíval do Zpravodaje OVM ve Vsetíně, valašskomeziříčských Šipinek a Obelisku. Dále redigoval almanachy a vzpomínkové publikace Sokola, Besedy, meziříčského gymnázia, Střední průmyslové školy stavební i Moravského festivalu poezie, jehož byl prezidentem. Mimo jiné psal o historii knihoven ve Valašském Meziříčí i o historii města a podílel se též na Slovníku osobností Valašska. S malířkou Marii Bognerovou vytvořil knihu Listy do památníku mého města, napsal Valašské Meziříčí aneb vzpomínání a toulání a sestavil Čítanku o Valašském Meziříčí. Odhalil rovněž autora textu Zápisníku zmizelého (tento námět již dříve zhudebnil Leoš Janáček) a napsal o tom stať do knihy Tajemství P.S. od Jana Mikesky V roce 2004 se stal prvním držitelem „Ceny města Valašského Meziříčí". Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 82 let v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.

 

Zdroje:
FABIÁNOVÁ, Jiřina. Jiří Demel osmdesátiletý. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2. s. 46-47.
Jiří Demel. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí.1998, č. 9, s. 11-12 příl.
Zdroj fotografie:
České-sbory.cz. 2006. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Jiřího Demela dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Čítanka o Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení, 1997. 93 s.

 • Péče o čtenáře ve Valašském Meziříčí v letech 1861-1927: příspěvek ke kulturní historii města. Valašské Meziříčí: b.n., 1966?. 32 s.

 • Valašské Meziříčí 1969. Valašské Meziříčí: MěNV, 1969.

 • Valašské Meziříčí, aneb, Vzpomínání a toulání. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení, 1995. 48 s.

Články

 • 100 let Sokolské župy valašské Františka Palackého. Příloha. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1996, č. 12, s. 1-8.

 • 120 let od vzniku Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 26-27.

 • 125 let odborné dřevařské školy ve Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 23-24.

 • Aby z nebe padaly jen hvězdy... Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 42-43.

 • Ambrož Špetík osmdesátiletý. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 46-47.

 • Antonín Tučapský pětasedmdesátníkem. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 47.

 • Básník Horních chlapců Ladislav Nezdařil sedmdesátníkem. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1992, s. 43-46.

 • Básník Horních chlapců Ladislav Nezdařil. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 30-32.

 • Básník lásky k životu Miloš Jirko a jeho vztah k Valašsku. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 40-41.

 • Bohuš Kupka. Osobnosti. ZVUK. 2005, podzim, s. 29.

 • Byli jste již v muzeu? Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1988, č. 1, s. 27-30.

 • Čím je pro mne Valašsko? Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 3.

 • Dívčí reálné gymnázium ve Val. Meziříčí. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1987, s. 57-58.

 • František Barvič a první sokolský časopis DRAP. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, s. 6-10.

 • František Demel. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, s. 41.

 • František Hanus. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 77-79.

 • František Konvička. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 39-40.

 • František Sokol Tůma a Valašsko. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 49.

 • Helštýn. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 2000, č. 6, s. 22-23.

 • Hudební skladatel Vilém Barvič. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 92.

 • In memoriam Jožky Barucha. Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 69.

 • Jan Nepomuk Polášek. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1993, s. 63-69.

 • Jiří Dadák, atletický reprezentant, pětasedmdesátníkem. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 47.

 • Josef Baruch, malíř a grafik. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 22-23, 25-26.

 • Josef Dorazil. Valašsko: vlastivědná revue, 2002/1, s. 16-18.

 • Jubilant Jožka Antek. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1991, s. 63-64.

 • Ladislav Nezdařil. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 47.

 • Libor Knězek jubilant. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, s. 45.

 • Masarykovská vzpomínání k 85. výročí vzniku samostatného československého státu. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 11-14.

 • Metoděj Jahn. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 49-51.

 • O Valašsku na Valašsku. Výběr z nových regionálních publikací. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 36; 2005/2, s. 42.

 • Odborná škola pro zpracování dřeva ve Val. Meziříčí a její přínos výtvarnému umění. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1988, s. 45-50.

 • Osvobození Valašského Meziříčí v květnu 1945. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. IX, s. 85-89.

 • Památková péče a Valašsko. Různé zprávy. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1959-1961, roč. VIII, č. 1, s. 87-88.

 • Pěstování hudby ve Valašském Meziříčí. Genius loci. ZVUK. 2004, léto, s. 70.

 • Proroctví o Rožnově. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 14.

 • Protestantismus ve Valašském Meziříčí. Příloha. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 7, s. 1-8.

 • Sochař Jožka Antek. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1991, s. 63-64.

 • Sokol ve Valašském Meziříčí a JUDr. Alois Mikyška. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 21-25.

 • Studentské časopisy na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 10-12.

 • T. G. Masaryk. Historie. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 2000, č. 3, s. 5-8.

 • Tomáš Garrigue Masaryk jako poslanec za valašská města. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, s. 39.

 • Trocha vzpomínání k 135. letům mužského pěveckého sboru BESEDA. Příloha. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1997, č. 7, s. 1-8; 1997, č. 8, s. 9-16, 1997, č. 9, s. 17-24.

 • Uměleckoliterární klub na Masarykově koedukačním ústavu ve Valašském Meziříčí: k 100. výročí vzniku prvního a jediného učitelského ústavu na Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 21.

 • V nejkrásnějším světa kraji. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 24-26.

 • Valaši na olympiádě 1924. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 18.

 • Valašské Meziříčí aneb vzpomínání a toulání. Příloha. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1995-1996 (1995, č. 10, s. 1-8;. 1995, č. 11, s. 9-16; 1995, č. 12, s. 17-24; 1996, č. 1, s. 25-32; 1996, č. 2, s. 33-40; 1996, č. 3, s. 41-48)

 • Valašsko v Janáčkově díle: poznámka k 150. výročí narození Leoše Janáčka. Valašsko :vlastivědná revue. 2004/2, s. 37.

 • Valašskomeziříčské kino. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1990, s. 47-51.

 • Vlastivědná vycházka na Helštýn. Valašsko: vlastivědná revue. 2000/2, s. 36.

 • Vzpomínání na PhDr. Františka Pavlíčka. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, s. 42-43.

 • Za Arnoštem Kubešou. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 34-37.

 • Zápisník zmizelého. Podřevnicko. 1999, roč. 8, č. 3-4, s. 26-27.

 • Zapomenutý básník M. Kurt. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1987, s. 49-50.

 

Další informace o Jiřím Demelovi:

 • FABIÁN, Josef. Smutný začátek roku 2006, Jirka Demel tady již není. In: Valašská laťka [online]. 2006 [cit. 2012-06-04]. Dostupné zde.

 • FABIÁNOVÁ, Jiřina. Jiří Demel osmdesátiletý. Naši jubilanti. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2. s. 46-47.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. Poslední příspěvek Jiřího Demla. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1. s. 49-50.

 • Jiří Demel: medailon. Zdělanci při Šolcově statku, 2009. 40 s.

 • Jiří Demel. Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí.1998, č. 9, s. 11-12 příl.

 • Jiří Demel odpočívá na Valašském Slavíně. Jalovec. 2011, r. VIII, č. 24 (14.6.2011), s. 3.

 • Jiří Demel odpočívá na Valašském Slavíně. Valašský deník [on-line]. 2011-06-13, [cit. 2013-02-04]. Dostupné zde.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 74.

 • KRAMÁŘ, Josef. Za Jiřím Demelem. Dozvuk. ZVUK. 2006, jaro, s. 82.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Suchomelova sbírka: pocta Jiřímu Demlovi. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/2, s. 24-25.

 • Pedagog a sochař v Knize pamětí kraje. Jalovec. 2006, roč. 3, č. 7 (14.2.2006), s. 15.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena