Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Božena Dadáková

* 29. 5. 1941, Šlapanice u Brna - ♰ 31. 8. 1993, Kroměříž
výtvarnice

Božena Dadáková (roz. Sedmínková) se narodila ve Šlapanicích u Brna. Po smrti otce se přestěhovala s matkou do Přílep u Holešova. Dědeček Žákovský byl tehdy starostou obce a byl pro ni velkou laskavou autoritou i útočištěm. Nový domov na úpatí hostýnských hor s nádhernými zahradami a loukami si Božena Dadáková zamilovala. V roce 1955 byla přijata na umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor monumentální malby a dekorace, kterou s úspěchem absolvovala v roce 1959. Jejími profesory byli Karel Hofman, Vladimír Hrocha, Josef Beran, Jan Blažek a další. Tam se též seznámila se svým starším spolužákem Břetislavem Dadákem (nar. 1936, viz samostatný záznam), za kterého se v roce 1962 provdala. Na umístěnku odešla pracovat nejprve jako propagační pracovník do MEZu Mohelnice. Po narození syna se přestěhovala s rodinou do Vsetína, kde žila po třicet let. Zde opět pracovala v MEZu, později získala místo v Okresním kulturním středisku, kde vedla obory fotografů, filmařů a výtvarníků. Poslední léta pracovala v družstvu IRISA jako návrhářka vánočních ozdob a hraček. Zemřela v Kroměříži.
Kromě velkého nasazení v práci vytvořila rozměrnou kolekci vlastní tvorby. Milovala přírodu a lidi a své pocity vyjadřovala kromě perovek nejraději batikovanými obrázky s valašskými náměty. Kromě výzdob školek, jeslí a knihoven vytvořila též podklady k animovanému filmu Balada o Uherském králi.
Vystavovala jednak se svým manželem, ale i samostatně doma a v zahraničí. Její poselství si dnes můžeme připomenout i ve dvou sbírkách pohlednic vydaných Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně a Městem Vsetín.

 

Zdroj:
DADÁK, Břetislav. Valašské pěsničky v batikách Boženy Dadákové [úvodní text].1997. 2 soubory po 8 pohlednicích. Dostupné také zde.

 


 

Výběrová bibliografie Boženy Dadákové dostupná v MVK:

 • DADÁKOVÁ, Božena. Všímejme si více života. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 28.

 • TROJAN, Jan. Nové národní písně Františka Bartoše. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 1995, 151 s. Ilustrovala Božena Dadáková.

 • Valašské pěsničky v batikách Boženy Dadákové. 1997. 2 soubory po 8 pohlednicích. Dostupné také zde.

   

Další informace o Boženě Dadákové:

 

Knihy

 • FROLCOVÁ, Milada. Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939-2003). Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003. s. 51, 249.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 70-71.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 54.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 26.

Články

 • DADÁK, Břetislav. Vzpomínka na Boženu Dadákovou. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 27.

 • DADÁK, Břetislav. Vzpomínka na mou ženu Boženu. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 37-40.

 • Něžné batiky paní Boženy. Valašské noviny. 2001, roč. 7, č. 8 (20.2.2001), s. 7.

 • Krásné valašské pěsničky v batikách Boženy Dadákové. Valašské noviny. 1997, č. 51 (22.12.1997), s. 7.

 • ROKYTOVÁ, Jana. Významné osobnosti našeho města: Božena Dadáková. Zpravodaj města Vsetína. 1998, č. 8, s. 13.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena