Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Adolf Bogner

* 21. 10. 1875, Valašské Meziříčí - ♰ 3. 11. 1947, Valašské Meziříčí
spisovatel, dramatik

Spisovatel a dramatik Adolf Bogner se narodil ve Valašském Meziříčí - Krásně jako dvanácté dítě sklářského dělníka. Od pěti let pracoval ve sklárnách firmy Reich se svým otcem a sklářem se i vyučil. Už jako školák skládal hry pro bramborové divadélko a aktivně se účastnil společenského a kulturního života sklářské komunity. V roce 1898 vydal básnickou sbírku Dělník zpívá, po jejím vydání byl nucen opustit sklářskou práci a vystřídal řadu zaměstnání, včetně krátkodobého obchodního podnikání. Po pražském setkání s hercem Mošnou se nakrátko stal statistou v Národním divadle a poté členem kočovné divadelní společnosti. Po návratu na Valašsko se nadále věnoval psaní dramat, která psal již od roku 1900 pro svou ochotnickou společnosti. V roce 1904 hráli místní ochotníci jeho Cigánčinu pomstu a veselohru Paní revírníková a její Tony. Přispíval krátkými fejetony a básněmi do Novin zpod Radhoště a do dalších periodik. Za první světové války pracoval v lazaretu.

Adolf Bogner byl aktivním tvůrcem divadelních her pro Dramatický odbor Lidového domu, jehož byl i členem, který zahájil svou činnost v nově vybudovaném sále Lidového domu ve Valašském Meziříčí 21. srpna 1920. Jako velmi pohotový autor, reagoval na poptávku diváků, psal veselohry, frašky, sentimentální romantické příběhy, náboženské hry, sociální dramata i agitační hry proti pokrokářství a úpadku morálky, rovněž ovládal situační humor, hru převlekůamilostných pletek. Celkem je autorem 53 dramat, které hrály mimo jiné divadelní scény Sokola a Orla. Některé z jeho her byly přeloženy do slovenštiny, jiné zase spolu s několika spolupracovníky předváděl ve vysílání ostravského rozhlasu. V Americe byly jeho hry hrány rodinám českých vystěhovalců. Za druhé světové války nacisté jeho hry zakázali.

Vydal také prózy Obrázky z rodného kraja a Obrázky z valaských kútú (1943), napsané ve valašském nářečí, jimiž si získal velkou oblibu.

 

Zdroje:
O životě a díle Adolfa Bognera. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 11, s. 9-11.
PODZEMNÁ, Alena. Marie Bognerová - malířka, kreslířka, ilustrátorka a restaurátorka. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2. s. 21-24.
Zdroj fotografie:
Obecní úřad ve Valašské Bystřici.

 


 

Výběrová bibliografie Adolfa Bognera dostupná v MVK:

  • Z valaských kútú: Špásovité povjédačky z valaského života. Valašské Meziříčí: Valašská tiskárna, 1943. 115 s.

Další informace:

  • FABIÁN, Josef. Otevřená opona aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel. Občanské sdružení Valašské Athény, 2007. s. 16-26.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 37-38.

  • O životě a díle Adolfa Bognera. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1987, č. 11, s. 9-11.

  • PODZEMNÁ, Alena. Marie Bognerová - malířka, kreslířka, ilustrátorka a restaurátorka. Valašsko: vlastivědná revue. 2009/2. s. 21-24.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 16.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena