Domů > Vsetínští prvňáčci ani letos nepřišli o pasování do řádu čtenářského

Vsetínští prvňáčci ani letos nepřišli o pasování do řádu čtenářského

Kategorie: Čtení

Popis: Čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti

Pasování každoročně organizuje pro vsetínské první třídy Masarykova veřejná knihovna Vsetín v dětských knihovnách na Dolním náměstí, v Luhu a v Rokytnici. Odpasovalo se 16 tříd s celkovým počtem 315 dětí ze všech vsetínských základních škol ZŠ Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Rokytnice, ZŠ Integra, ZŠ Turkmenská. Mysleli jsme i na děti ukrajinské, těch bylo celkem 8. Program pasování měly ve svých rukou dětské knihovnice, slavnostního předání se účastnili také zástupci vedení města Vsetín a vedení knihovny.

Děkuji týmu dětských knihovnic a také paním učitelkám 1. tříd za vstřícnou spolupráci mezi školou a knihovnou. Díky projektu Knížka pro prvňáčka, který podporuje čtenářskou gramotnost, získali žáci prvních tříd i svou novou vlastní knížku“ uvedla ředitelka vsetínské knihovny Daniela Divínová. Knižní odměnou pro každého prvňáčka je původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro zapojené děti do projektu, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Během aktu pasování do řádu čtenářského vždy ve své dětské knihovně celá třída složila slib, že bude s knihami pěkně zacházet a po pasování mečem jim byl udělen glejt pro čtenáře. Každého malého čtenáře odpasovali během měsíce června spolu se zástupci knihovny i vsetínský starosta Jiří Růžička, místostarostka Simona Hlaváčová a místostarostové Pavel Bartoň a Tomáš Pifka. „Je skvělé, že se pasování prvňáčků přesunulo z velké hromadné akce v kině zpět do dětských knihoven. Každý prvňáček se i takto seznámí s prostředím knihovny, kam následně chodí se svou třídou nebo po škole, se svými rodiči. Knihovna v našem městě dělá mnoho věcí a jsme rádi, že ji tu máme“ zmínil místostarosta města Vsetín Pavel Bartoň, který má právě knihovnu ve své gesci. Pasování bylo někdy doplněno i speciálním programem, například v rokytnické knihovně se hrálo divadlo – scénické čtení z dětské knížky o smyšlené příšeře Gruffalo v podání knihovnic a knihovníků. Všichni prvňáčci získali od knihovny roční registraci do knihovny zdarma. Zaznělo velké poděkování třídním učitelům a učitelkám a také samozřejmě rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kdo si s dětmi četli. Test čtení děti vždy zvládly na výbornou. Na malé čtenáře se těšíme v dětských knihovnách nejen při půjčování knih, CD, časopisů, ale také třeba při různých prázdninových tvořeních, stolních hrách a dalších aktivitách.

 

Čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlašuje SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

 

kj


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu