Domů > V knihovně ocenili nejlepší čtenářské třídy

V knihovně ocenili nejlepší čtenářské třídy

Kategorie: Čtení, Pro školy, Soutěže

Popis: Zvítězila 4. A ze ZŠ Ohrada Vsetín s třídní učitelkou Radmilou Válkovou.

Už říjnu 2019 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2020 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musel přečíst alespoň 2 knihy (z toho 1 knihu samostatně – doma, mimo školu), knížka musela být půjčena v daném období ve kterékoliv dětské knihovně, alespoň jednou od října do února třída navštívila knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitelé pak z jednotlivých listů poskládali Soutěžní čtenářský deník. Celkem se do soutěže přihlásilo 10 tříd a byl to boj do poslední chvíle a do poslední přečtené knihy. A jak tedy  soutěž dopadla?

Zvítězila 4. A ze ZŠ Ohrada Vsetín s třídní učitelkou Radmilou Válkovou.
Druhé místo získala 4. třída ze ZŠ Integra Vsetín s třídním učitelem Josefem Kovaříkem.
Třetí se umístila 5. třída ze ZŠ Integra Vsetín s třídní učitelkou Lucií Zgarbovou.
Ale nejsou to jen tato tři místa, která zvítězila, musíme pochválit i ostatní třídy, které se do soutěže zapojily a soutěž dokončily: Jedná se o třídy ze vsetínských základních škol i ze základní školy v Liptále. Veliké poděkování patří zejména třídním učitelům, kteří žáky po celou dobu podporovali a motivovali.
Hlavní cenou této soutěže je noc strávená v knihovně v rámci Noci s Andersenem. Ta proběhne, až epidemiologická situace dovolí. Další dvě umístěné třídy absolvovaly teď na podzim workshop s komiksovým tvůrcem Danielem Vydrou. Žáci se seznámili s nejčastějšími komiksovými hrdiny, komiksovými časopisy a vyzkoušeli si, jak vytvořit krátký komiks podle zadané šablony. Naučili se výtvarně ztvárnit zvuk nebo pohyb a popustili uzdu své fantazii při divadelním ztvárnění a hrané scénce komiksového příběhu, za použití vtipných rekvizit.   
Ocenění získali také knižní ceny, sladkosti a samozřejmě diplom. Partnerem soutěže byla i letos firma Austin Detonator s.r.o., za což jí patří veliké poděkování.

Komiksové workshopy proběhly díky podpoře ze SFK a ZK.

kj

Reportáž Valašský deník


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu