Domů > Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019

Kategorie: Čtení, Soutěže

Popis: Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2019...

Noc s Andersenem se letos konala v pátek 29. března. Děti v městech a vesnicích po celé České republice, ale i na Slovensku, v Polsku i v jiných zemích nocují v knihovnách a prožijí zde čas plný příběhů, soutěží, her a samozřejmě také čtení.

Letošní noc jsme věnovali 70. výročí Albatrosu a jeho autorům a to konkrétně Daniele Kroluperové, Zuzaně Pospíšilové a Pavlu Čechovi.
Tentokrát si nocování v knihovně užili spolu s dalšími dětmi i žáci 3. třídy ZŠ Integra Vsetín, pro které to byla odměna za vítězství v soutěži „Nejlepší čtenářská třída“.
Děti se sešly v 18:00 v knihovně na Dolním náměstí, kdy začal program. Nocležníci se vydali na místní hasičskou stanici, kde je hasiči seznámili se svou prací. Děti si mohly prohlédnout hasičská auta, vyzkoušet hydraulické nůžky, pohyb v zakouřené místnosti nebo přepravu zraněné osoby a mnoho dalších věcí. Návštěva u vsetínských hasičů se protáhla na dvě hodiny a patří jim veliké poděkování za to, jak se všem věnovali.
Po přesunu zpět do knihovny následovala krátká prezentace o panu Andersenovi, aby děti věděly, proč se vlastně tato noc slaví. A pak už následovala velká hra po knihovně, ve které se objevila díla z Albatrosu od autorů Pavla Čecha, Zuzany Pospíšilové a Daniely Kroluperové. Díky obrázkovým příběhům Pavla Čecha děti zavítaly mezi indiány – stopovaly zvířata, poznávaly zvuky zvířat, volily si indiánské jméno – takže v knihovně nocovala např. Dunící veverka, Skotačivý jelen, Přemýšlivý orel, Stará liška, Tvořivý skunk a podobně. Všichni si zatančili i šamanský tanec kolem „ohně“. V části večera věnované spisovatelce Zuzaně Pospíšilové se z dětí stali detektivové, kteří luštili tajnou šifru, odhalovali pachatele a zkoušeli svou paměť.
Dětská autorka Daniela Kroluperová napsala krásnou pohádku O modrém světle, která dětem přiblížila svět handicapovaných a to konkrétně nevidomých. Pomocí modrého světla luštily tajný kód a seznámily se s tím, jak to chodí ve světě nevidomých.
Po splnění všech úkolů během hlavního večera už se přiblížila půlnoc, tak si děti za odměnu vytáhly z kouzelného pytle své „štěstí“ a poslechly si na dobrou noc pohádku z pera pana Andersena.
V sobotu ráno ještě doznívaly krásné zážitky a nikomu se moc nechtělo domů… Tak zase za rok!

I letos se do nocování s Andersenem zapojily malé knihovny okresu Vsetín, kde je potřeba poděkovat starostům obcí, ale také knihovnicím a dobrovolným nadšencům. Mezi pravidelné organizátory patří knihovny v Karolince, Jablůnce, Zašové, Oznici, Zubří, Vidči, Valašské Bystřici. Noc s Andersenem se zde stává již pravidelnou součástí kulturního života obce s podporou čtenářství a lásce ke knihám“ zmínila Věra Pelcová, vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín.


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu