Domů > Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Kategorie: Soutěže, Vzdělávání

Popis: Ve čtvrtek 15. března se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté.

 

Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2017.

Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních nebo krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje úroveň místní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak okresním knihovnám veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obci“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín a dodala: „některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními složkami obce a organizacemi a proto chce MVK Vsetín ty nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním veřejnosti o jejich úsilí“.

Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od r. 2009. Odměna může být udělena jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin jako například práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a tak podobně. Udělují se maximálně 2 ocenění.

V letošním ročníku získaly ocenění tyto dvě knihovnice: Pavlína Havlíková, Knihovna v Pržně, za aktivní přístup při stěhování knihovny a při péči o její vzhled, za vzorné vedení knihovny a podporu čtenářství v obci a Mgr. Veronika Janů, Knihovna města Zubří, za rozšíření služeb a aktivit pro uživatel v nově zrekonstruované knihovně.

Předání cen se účastnili i zástupci obcí, zřizovatelé knihoven. Přítomné přivítal starosta města Vsetín Jiří Růžička a poděkoval knihovnám za jejich podporu a rozvoj vzdělanosti, četby a kultury v obcích.

Odborným hostem byl literární vědec a historik Jiří Trávníček, který se dlouhodobě zabývá průzkumem českého čtenářství, o čemž svědčí i jedna z jeho posledních publikací s názvem Česká čtenářská rodina. Tvrdí, že základ čtenářství je v rodině a v předčítání dětem. Nejdůležitější je věk do šesti let, ale předčítání se nemusíme bát i ve vyšším věku (13 let).

Trávníček ocenil práci knihoven jak z pohledu podpory čtenářství, tak z hlediska rozvoje společenského, kulturního a komunitního života v obci.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu