Domů > Cimbálovka Falešnica, SONS a Zvuková knihovna oživily Dolní náměstí; představily služby nejen pro nevidomé

Cimbálovka Falešnica, SONS a Zvuková knihovna oživily Dolní náměstí; představily služby nejen pro nevidomé

Kategorie:

Popis: Kromě poslechu skvěle znějící muziky se přítomní mohli lépe seznámit se službami organizací SONS a Zvukové knihovny při vsetínské knihovně.

V pátek 6. srpna vystoupila před knihovnou na vsetínském Dolním náměstí cimbálová muzika Falešnica z jižní Moravy s nevidomým primášem Radimem Vojtkem. Vystoupení uspořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

Kromě poslechu skvěle znějící muziky se přítomní mohli lépe seznámit se službami organizací SONS a Zvukové knihovny při vsetínské knihovně.

Ve stánku SONS si zájemci vyzkoušeli pomocí speciálně upravených brýlí, které simulovaly různé zrakové vady, kompenzační pomůcky a hry pro nevidomé. Průvodním slovem přiblížila služby SONSu vedoucí pracoviště SONS Vsetín paní Dagmar Filgasová: „Jsme organizací poskytující registrované sociální služby a spolkové aktivity lidem s těžkým zrakovým postižením a to již více jak 25 let. V rámci odborného poradenství řešíme nárokové sociální dávky, poskytujeme informace o návazných sociálních službách, v rámci aktivizačních služeb procvičujeme dovednosti s ozvučenými pomůckami, pořádáme besedy, přednášky, rekondiční pobyty a vzdělávací zájezdy. Lidé s těžkou zrakovou vadou u  nás naleznou prostor pro svoji realizaci a ví, že s tímto postižením nejsou v dnešním světě sami.“

Nabídku Zvukové knihovny ve Vsetíně představila knihovnice Romana Kurišová, lidé si přímo na místě otestovali hmatové knihy, hmatové didaktické pomůcky, seznámili se s ukázkami knih v Braillově písmu, zvukovými knihami i jejich přehrávači. Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké byla založena v roce 1992 v prostorách klubovny dětské půjčovny ve Vsetíně  – Trávníkách. V současné době sídlí v centrální budově na Dolním náměstí, je součástí K klubu ve 3. patře. Svým čtenářům nabízí téměř patnáct set zvukových knih ve formátu MP3, knihy v Braillově písmu a další didaktické a hmatové pomůcky. Každé první úterý v měsíci pořádá pro své uživatele besedy se zajímavými hosty a tématy. Se SONS vsetínská knihovna dlouhodobě spolupracuje.

Koncert se uskutečnil za finanční podpory Zlínského kraje a Ministerstva kultury. Festival Dny umění nevidomých na Moravě představuje nadané profesionální umělce s těžkou zrakovou vadou a jeho akce se těší velké přízni veřejnosti.

kj


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu