Domů > Rok vědy a techniky v knihovně

Rok vědy a techniky v knihovně

Kategorie: Besedy, Vzdělávání

Popis: V roce 2019 oslaví Česká republika a především české knihovny 100 let výročí od vzniku „Knihovního zákona“ V roce 2019 nabídne knihovna cyklus populárně naučných besed s odborníky...

V roce 2019 oslaví Česká republika a především české knihovny 100 let výročí od vzniku „Knihovního zákona“ - zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních schválený Národním shromážděním 22. července 1919, který mimo jiné zavedl povinnost zřídit knihovny v obcích. Knihovny tak posílily svoji roli a dodnes svědomitě plní úlohu vzdělávacích a komunitních center regionů. Masarykova veřejná knihovna Vsetín vnímá toto výročí jako velmi významné a chce jej obyvatelům našeho regionu připomenout. Pro rok 2019 tedy připravila cyklus s názvem „Rok vědy a techniky s knihovnou“.

Knihovny již stovky let podporují vzdělanost, poznání, fantazii a kreativitu. Poskytují zdroje a informace. Jsou institucemi otevřenými novým technologiím, výzvám a mimo jiné zpřístupňují i oblast vědy a techniky.

V roce 2019 nabídne knihovna cyklus populárně naučných besed s odborníky z akademické sféry např.: Jiří Grygar, Petr Horálek, Daniel Vaněk, Zdeněk Thoma, Tomáš Zindler, Adam Švehla a další. Zaměří se na obory jako např. Literární věda a knihtisk; Fotografie a film; Informace, zdroje a média; Astronomie; Historie; Lidské tělo, Kriminalistika; Zoologie a tak podobně. Nebudou chybět ani exkurze pro školy, výstavky knih nebo výstava "Vědci na Valašsku". Každý region má množství významných událostí, osobností, vzdělanců, vědců, vynálezců, kteří se podíleli či podílejí na rozvoji kultury a paměti, jsou nositeli příběhů, které by měly být zachovány i pro budoucí generace.

kj


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena