Domů > Labyrint vědění a ráj vzdělávání v knihovně

Labyrint vědění a ráj vzdělávání v knihovně

Kategorie:

Popis: Rok 2020 s Janem Ámosem Komenským...

V  roce 2020 si Česká republika bude připomínat výročí 350  let od  úmrtí Jana  Ámose Komenského, který svým významem v oblasti vzdělávání ovlivnil vzdělance, myslitele i směr, kterým se ubírá pedagogika nejen u nás, ale i za hranicemi státu, v Evropě i v celém světě. Oblast vědění a vzdělání je silnou stránkou knihovny, a proto je na místě se této roli cíleně věnovat, vyzdvihnout dílo a myšlenky mistra a zprostředkovat jeho poslání obyvatelům vsetínského regionu v co nejširší míře. Představíme knihovnu jako místo podporující vzdělanost, vědění, fantazii, kreativitu, a také jako instituci otevřenou novému poznání. Již stovky let knihovny zprostředkovávají, popularizují a poskytují vědění, zdroje a informace. Rok 2020 tomu tedy bude předurčený o to více. V průběhu roku proběhnou v Masarykově veřejné knihovně Vsetín aktivity, které podpoří a zatraktivní knihovnu jako místo vědění a vzdělávání. Návštěvníci se tak mohou těšit na cyklus populárně naučných besed, dny otevřených dveří, tematické výstavky nebo výstavu"Učitelé na Valašsku".


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena