Domů > Jak se dařilo naší knihovně v roce 2017

Jak se dařilo naší knihovně v roce 2017

Kategorie:

Popis: Masarykova veřejná knihovna Vsetín zveřejnila výsledky své činnosti za rok 2017 ve výroční zprávě.

"Přesto, že pořád vzrůstá zájem o rozličné vzdělávací a kulturní akce, u nichž vidíme i výraznou sociální rovinu, stále je velmi početná skupina lidí, kteří chodí do knihovny za potřebou číst. Proto jsme se v roce 2017 zaměřili také na kvalitu knihovního fondu – byl zpracován doporučený Standard pro dobrý knihovní fond 
a postupně upravujeme pravidla pro nákup a uchování tzv. zlatého fondu knihovny“, hodnotí ve svém úvodu proběhlý rok ředitelka knihovny Helena Gajdušková a dodává: „Stále více jsou vyžadovány i velmi speciální služby – zpracování rešerší, konzultace pro učitele a rodiče ohledně doporučení literatury, práce s osobami vyžadujícími specifický přístup. Nároky na knihovníky se tak zvyšují a často si musí své knihovnické vzdělání doplňovat o pedagogické, psychologické i další znalosti.“ 
V roce 2017 měla vsetínská knihovna 7 614 registrovaných uživatelů a navštívilo ji 244 808 osob. Bylo vypůjčeno 381 187 knih, periodik, CD a knihovna uspořádala 683 akcí.Ve výroční zprávě se dočtete o činnosti jednotlivých oddělení včetně zpracování a nákupu titulů nebo působnosti knihovny, která prostřednictvím oddělení regionálních služeb zajišťuje odbornou pomoc 77 knihovnám okresu Vsetín. 
Ještě více než kdy dříve je zřejmé, že se vedle kulturně vzdělávací role posiluje i role sociálně komunitní – našimi uživateli jsou i senioři, děti, mladé rodiny, rodiče samoživitelé, cizinci, osoby se zdravotním postižením (fyzickým i mentálním), nezaměstnaní, klienti sociálních služeb. I pro ně vytváří knihovna kultivované zázemí a prostor pro osobní rozvoj či odpočinek.
Výroční zpráva je dostupná v tištěné podobě na jednotlivých půjčovnách 
a v elektronické podobě na www.mvk.cz.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena