Najeďte kurzorem myši na patro, o kterém chcete získat více informací

Přízemí

Turistické informační centrum Vsetín s bezbariérovým vstupem – více info

hlavní vchod zvenku, výtah (patro -1), schodiště, toalety

1. patro

hlavní vchod (schodiště z Dolního náměstí, galerie s počítačovou učebnou, výtah (patro 1), schodiště

2. patro

Centrální půjčovna – více info, výtah (patro 2), schodiště, toalety pro uživatele

3. patro

  • K klub - více info
  • hudební oddělení, čítárna, komiksový klub
  • studovna a regionální oddělení
  • Zvuková knihovna
  • Dětská knihovna Dolní náměstí - více info
  • kanceláře knihovny
  • výtah (patro 3), schodiště, toalety pro uživatele

4. patro

společenský sál, schodiště, výtah (patro 4), kanceláře, toalety