Malé ohlédnutí za Férovou snídaní

Masarykova veřejná knihovna Vsetín připravila miničítárnu a deskové hry na...

Celý článek

Malé ohlédnutí za Férovou snídaní

Masarykova veřejná knihovna Vsetín připravila miničítárnu a deskové hry na...

Je za námi další Noc literatury - Májové čtení

Vsetínská knihovna pořádá tuto akci od roku 2013, tedy už pošesté. Za tu dobu...

Jak se dařilo naší knihovně v roce 2017

Masarykova veřejná knihovna Vsetín zveřejnila výsledky své činnosti za rok 2017...

Příměstský tábor - NAPLNĚNO

Pozor, pozor, plně obsazeno

Všechny aktuality

Představujeme osobnosti regionu

Oldřich Sirovátka

Oldřich Sirovátka
etnograf, editor
* 8. 9. 1925 (Teresva (Podkarpatská Rus)) - ♰ 31. 7. 1992 (Sádek u Poličky)

Oldřich Sirovátka se narodil v Teresvě na Podkarpatské Rusi, kde jeho otec sloužil jako četnický praporčík. Obecnou školu začal navštěvovat v Oslavanech, kam jeho rodina přesídlila začátkem 30. let. Po maturitě na reálném gymnáziu v Ivančicích (1936-44) pracoval jako hornický pomocník, v letech 1945-49 studoval na brněnské FF MU češtinu, filozofii a národopis, studia zakončil roku 1950 získáním titulu PhDr. Krátce byl redaktorem a učitelem na základních školách. Roku 1953 se stal vědeckým pracovníkem brněnské pobočky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. V letech 1972-90 pracoval v Ústavu pro českou a...

Číst více

Představujeme osobnosti regionu

Břetislav Rokyta

Břetislav Rokyta se narodil v Jasenné. Pocházel z muzikantské rodiny, otec byl velmi muzikální a vedl Valašsko...

Číst více

Břetislav Dadák

Břetislav Dadák se narodil v Liptále u Vsetína. Rodina se často stěhovala, do školy začal chodit v Praze-Libni....

Číst více

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena