„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“

O projektuAktivity projektuFotoGalerieMediální výstupyDiskusní fórumPříhlášení do e-LearningZpět stránka MVK


27/04/11

VIDEO: O rovných příležitostech mužů a žen se mluvilo dnes ve vsetínském domě kultury


Závěrečná konference projektu zaměřeného na rovné příležitosti mužů a žen se konala ve Vsetíně. Připraveno bylo hned několik přednášek na toto ožehavé téma. Součástí setkání bylo i shrnutí zkušeností a poznatků, které se za dobu trvání projektu podařilo na Vsetínsku realizátorům získat.

 

Odkaz na video


07/03/11

100 let Mezinárodního dne žen


Mezinárodní den žen se poprvé připomněl v roce 1911 v hrstce evropských států řadou manifestací, tehdy ovšem ještě 19. března. Tento den byl zvolen proto, že v roce 1848 pruský král slíbil zavedení řady práv pro ženy, včetně volebního. Svůj slib ovšem nikdy nesplnil.

Na 8. březen se MDŽ přesunul v roce 1913. Důvodem ke změně data byl zřejmě protestní průvod, který se se konal 8. března 1908 v New Yorku, kdy přes 15 000 švadlen demonstrovalo za kratší pracovní dobu, vyšší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.

V české republice se Mezinárodní den žen vrátil do kalendáře jako významný den v roce 2004. Předtím byl od sametové revoluce opomíjen jako svátek zprofanovaný komunistickou minulostí. Z dob předchozího režimu měl totiž nepříliš dobrou pověst - spíše než ženy si ho tehdy připomínali funkcionáři, kteří pořádali podnikové oslavy. Zde pak ženy dostávaly rudé karafiáty a utěrky.

První mezinárodní dohodou, která zakotvila zásadu rovných práv žen a mužů, byla v roce 1945 Charta OSN. Milníkem v boji žen za jejich práva byl pak rok 1975, kdy Valné shromáždění OSN vyhlásilo Mezinárodní rok ženy a v Mexiku se konala první Světová konference žen.

V islámském světě prolomil hráz předsudků turecký prezident Mustafa Kemal Atatürk, která s řadou dalších reforem přiznal ženám právo volit v roce 1930 a o čtyři roky později také právo být volen. Předstihl tak i mnohé evropské země včetně Francie, která zavedla hlasovací právo ženám v roce 1944, San Marino v roce 1960 či Lichtenštejnsko, které toto právo dalo k dispozici i ženám v roce 1984. Posledním místem, kde ženám bylo ubíráno volební právo, byl švýcarský kanton Appenzell - Innerhoden. Tato nerovnost byla zrušena soudně v roce 1990!

Tomáš Pifka


23/02/11

Konference "Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života"


V úterý 22. února proběhla v prostorách Podnikatelského inkubátoru na vsetínských Maštaliskách konference s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinné života".
Konference byla zrealizována v rámci projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání - prosperita", realizátorem je Masarykova veřejná knihovna Vsetín spolu s partnery Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska.
Smyslem konference, které se zúčastnilo přibližně 30 osob z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací i veřejné správy, bylo představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, shrnout dosavadní aktivity a poznatky v dané tematice, představit další projektové aktivity a plánované výstupy.
Konferenci zahájila starostka města Iveta Táborská, která provedla rychlé zamyšlení nad rolemi žen a mužů ve společnosti a vyzdvihla důležitost prosazování rovných příležitostí v každodenním životě osobním i profesním. Starostka upozornila na důležitost zmiňovat toto téma i při komunikaci města se zaměstnavateli.
V následujícím příspěvku představila aktivity projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín" ředitelka knihovny PhDr. Helena Gajdušková, na kterou navázal Ing. Tomáš Pifka, zástupce Společnosti pro komunitní práci Vsetín s představením dobrovolnického Týmu kampaně a jeho činnosti (více informací najdete na www.mvk.cz/rp/), kde také můžete vyjádřit svůj názor na dané téma a komentovat články.
V dalším příspěvku přinesla Ing. Ludmila Kalábová z Úřadu práce ve Vsetíně zajímavé statistické údaje i osobní pohledy k problematice mužů a žen na trhu práce a zmínila i dobrou osobní zkušenost ve spolupráci při vzdělávacích aktivitách knihovny, které pozitivně oceňují především klientky a klienti ÚP ve Vsetíně.
Právní vhled a přehled základních dokumentů, směrnic a zákonů vztahujících se k rovnému zacházení a rovným příležitostem v oblasti pracovní i občanské vnesl do diskuse právník Mgr. Karel Neubauer.
V závěru konference seznámil Mgr. David Surý přítomné s analýzou dat průzkumu v regionu Vsetínsko, zaměřenou na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. V rámci analýzy byli osloveni zaměstnavatelé regionu Vsetínska a její výstupy budou v nejbližších dnech přístupné na stránkách projektu (www.mvk.cz/rp/).
Konference byla zakončena neformální diskusí.

 

Kateřina Janošková

 


18/02/11

Pozvánka na konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinné života"


Vážená paní, vážený pane,

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinné života", která se uskuteční dne 22. února 2011 od 9:30 hodin v prostorách Podnikatelského inkubátoru ve Vsetíně na Horním náměstí.

 

Konference je realizována v rámci projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání - prosperita", na jehož realizaci se podílejí Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska.

 

Smyslem konference je oslovit zaměstnavatele, představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, shrnutí dosavadních aktivit a poznatků ohledně dané problematiky, představit další projektové aktivity a dosažené výstupy. Detailní program akce naleznete v přiložené pozvánce.

 

Prosíme, abyste svou účast na konferenci potvrdili nejpozději do 18. února 2011 na adrese filip.holzmuller@aerv.cz nebo na telefonním čísle +420 724 146 517.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za partnery projektu

 

 

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

 


13/01/11

Sociologická analýza se zaměstnavateli v regionu Vsetín na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou


11/10/10

Rovné příležitosti byly tématem konference rodinných a mateřských center


18/06/10

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů


(Vsetín, 18. 6.2010) Pokud vám rovnost mezi ženami a muži není lhostejná, vězte, že v sobotu 19. června můžete oslavit mezinárodní den Rovnosti žen a mužů. Tento den je příležitostí k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost žen a mužů skrývá. Může jít například o různé formy sladění osobního a pracovního života, zapojení otců do péče o děti či kariéru žen.

Na území města Vsetína je toto téma aktuální také díky Masarykově veřejné knihovně a jejím partnerům, kteří společně realizují projekt s názvem Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně. V rámci tohoto projektu probíhají vzdělávací a osvětové aktivity, monitoring a motivace zaměstnavatelů a veřejné akce.

V polovině měsíce května proběhla na Dolním náměstí akce s názvem Máme stejné šance?. „Toto veřejné setkání k problematice rovných příležitostí bylo určitým malým testem vnímavosti vsetíňanů k tématu", uvedl Tomáš Pifka, pracovník Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která přípravu a realizaci akce koordinovala. „Velice nás potěšil velký zájem veřejnosti. Ujistili jsme se, že rovnost žen a mužů je i tady na Valašsku živé a zajímavé téma, proto chceme v podobných akcích pokračovat," dodal Pifka.

Vnímání rovných příležitostí je otázkou vnitřního postoje každého jednotlivce. Tento postoj je velmi ovlivňován společností a výchovou, která může být postavena na přežitých stereotypech. Rovnost žen a mužů chce poukázat především na to, že všichni mají možnost se svobodně rozhodnout a mají mít k realizaci svého rozhodnutí dostatečné podmínky.

Den rovnosti žen a mužů, který byl poprvé vyhlášen projektem Evropské unie Půl na půl v roce 2006, je zaměřen jak na ženy, tak na muže: snaží se pojem „rovné příležitosti" vztáhnout na obě pohlaví, protože i muži mohou být diskriminováni či znevýhodněni.

 

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně je financován evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

 

Ing. Tomáš Pifka
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s
732 387 687
tomas.pifka@spkp.cz


14/05/10

Kampaň o rovných příležitostech mužů a žen přilákala na náměstí dvě stovky lidíNa dvě stovky lidí přilákala na Dolní náměstí akce s názvem Máme rovné šance?, kterou pokračovala kampań za rovné příležitosti mužů a žen. Více než polovina z nich se zapojila do krátké anketky, která zjišťovala postoje vsetínské veřejnosti k tomuto tématu a celé odpoledne se neslo v duchu rovných příležitostí. Fotografie z akce najdete zde...VideoVideo

Ženský a mužský tým spolu soupeřily v generových stereotypech, setkali jsme se zajímavými osobnostmi, z nichž největší přízni se těšil tatínek na rodičovské dovolené. Celé odpoledne také mohli všichni přítomni promýšlet, jaký by byl jejich život, kdyby se narodili s opačným pohlavím jako žena či muž. Hudbou akci doprovázela oblíbená skupina STRAM. Akce je součástí projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně, který je financován Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem České republiky.

 

Kateřina Trochtová


06/05/10

Rovné šance

Happening "Máme stejné šance" (květen 2010)


05/05/10

Máme stejné šance?


(Vsetín, 3.5.2010) Tuto otázku si už od začátku roku klade tým pro rovné příležitosti, který se schází v Masarykově veřejné knihovně. Vsetínská veřejnost může začít s hledám odpovědi na tuto otázku 13. května na Dolním náměstí na zajímavé společenské akci.

„Rovné příležitosti žen a mužů jsou v současnosti velmi aktuální a médii často zmiňované téma. Cílem naší akce Máme stejné šance? je dostat problematiku rovných příležitostí do diskuze na Vsetíně, přiblížit ho občanům a zeptat se jich, zda a jak jej vnímají," přiblížil Tomáš Pifka ze Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která se na akci podílí.

Během odpoledne 13. května se budou moci lidé na prostranství setkat se zajímavými lidmi, využít mobilní poradnu pro rovné příležitosti, získat zajímavé informace, ale také si například zasoutěžit. „Rádi bychom poukázali na to, že rovným příležitostem často brání jen a pouze stereotypy v myšlení. Při soutěžích bychom chtěli zábavnou formou sledovat, jak rozdílně se k plnění stejných úkolů staví ženský a mužský tým. Nebude chybět ani dětský koutek a celou akci bude hudebně doprovázet oblíbená kapela STRAM", doplnil Pifka.

Květnový termín startu kampaně pro rovné příležitosti nebyl zvolen náhodou. Patnáctý květen je vyhlášen jako Mezinárodní den rodin. Další akcí kampaně pro rovné příležitosti tak bude Den rodin, který proběhne hned následující neděli v areálu restaurace U Vychopňů. „Každý člen rodiny si zde najde to své - tvoření, lanové aktivity, táborák či příjemnou muziku", upřesnila Renata Trličíková z Rodinného a mateřského centra Vsetín, které akci pořádá.

Kampaň je součástí projektu knihovny a jejich partnerů s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.

Ing. Tomáš Pifka
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
T: 571 491 328
M: 732 387 687
E: tomas.pifka@spkp.cz


12/03/10

V knihovně úspěšně pokračuje projekt Rovné příležitosti žen a mužů


Masarykova veřejná knihovna Vsetín je od loňského července realizátorem projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín".
Díky tomuto projektu, financovanému z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím OP LZZ, organizuje vsetínská knihovna mnoho zajímavých aktivit, které jsou určeny především osobám ohroženým na pracovním trhu.
Od září probíhají v knihovně kurzy a semináře zaměřené na osobnostní a profesní rozvoj. V nabídce můžete najít kurzy základů počítačové gramotnosti, jazykové kurzy (angličtina a němčina), stejně jako osobnostní a motivační výcviky, vedené psychologem. Dalšími oblíbenými tématy jsou například Technika administrativy, Právní minimum nebo Práce s informacemi. Účastníci mají možnost absolvovat kurzy jak prezenčně v učebnách knihovny, tak e-learningovou formou.
Další rovinou projektu jsou aktivity zaměřené na zaměstnavatelskou sféru v regionu.
Ve spolupráci s partnery byla připravena velmi zajímavá konference, které se účastnili regionální zaměstnavatelé a také řada odborníků zabývajících se problematikou rovných příležitostí. Účastníci se mohli seznámit s možnostmi zaměstnávání pro rodiče s malými dětmi a opatřeními pro sladění rodinného a pracovního života.
Počátkem roku 2010 pak byly zahájeny práce na realizaci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli regionu Vsetínsko na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou.
K tématu rovných šancí v regionu se může vyjádřit každý, koho tato problematika zajímá. V rámci projektu funguje tzv. Tým pro rovné příležitosti, tvořený dobrovolnicemi a dobrovolníky, jímž není tato oblast lhostejná. Ambicí týmu, který se při knihovně pravidelně schází, je upozorňovat na genderová témata a oslovit veřejnost i různé cílové skupiny.
Partnery projektu jsou Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska.
Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na www.mvk.cz/rp
Projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem prostřednictvím OP LZZ.

 

Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Vsetín, 12.3.2010


02/12/09

Odborníci a zaměstnavatelé diskutovali o tom, jak vycházet vstříc rodičům s dětmi


VSETÍN (2.12.2009) - Jak vycházet vstříc rodičům s malými dětmi v zaměstnání a jak nejlépe slaďovat jejich rodinný a pracovní život - to bylo hlavní téma konference, která se dnes uskutečnila v Podnikatelském inkubátoru v budově Maštalisek. Zúčastnili se jí odborníci i zástupci zaměstnavatelů, a to nejen ze státní, ale i soukromé sféry.
I na Valašsku je totiž problematika znevýhodnění žen, které se vracejí po mateřských a rodičovských dovolených na trh práce, aktuální. Vyplývá to ze statistických údajů Úřadu práce Vsetín. „Zatímco mladé a starší ženy se podílejí na nezaměstnanosti regionu o něco nižším procentem než muži v těchto věkových kategoriích, ženy ve věku od třiceti do zhruba sedmačtyřiceti let, které se starají o děti, se na nezaměstnanosti podílejí výrazně více než muži v tomto věkovém spektru," seznámil přítomné se skutečností ředitel Úřadu práce Vsetín Miroslav Mrázek. Podle něj je to dáno zejména tím, že pro mnohé zaměstnavatele představuje žena starající se o dítě riziko častých paragrafů. „Proto i naši aktivní politiku zaměstnanosti v podobě především rekvalifikačních kurzů, ale také dotovaných pracovních míst využívají v této věkové kategorii ženy přibližně dvakrát více než muži," poznamenal Mrázek.
A právě postupné odstraňování tohoto problému na Vsetínsku je jedním z cílů projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci OP LZZ, s názvem Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín, v rámci kterého se tato konference uskutečnila. „Smyslem těchto aktivit je jednak o tomto problému otevřeně diskutovat s veřejností a zaměstnavateli a hledat cesty řešení na obou stranách, ale také prostřednictvím vzdělávacích kurzů, které již několik let realizujeme, umožnit těmto ženám nebo mužům v podobné situaci lepší přístup k zaměstnání či podnikání," vysvětluje ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková.
Podle odborníků totiž mají zaměstnavatelé, ať už soukromí či státní, možnosti, jak přispět ke sladění rodinného a pracovního života rodičů s dětmi. „Mezi ně patří například jedna z forem flexibilní pracovní doby, podpora aktivit pro lidi se specifickými potřebami jako je například organizace letních programů pro děti svých zaměstnanců, podpora mateřské školy nebo zřízení webových stránek, na kterých si mohou rodiče vyměňovat zkušenosti," jmenovala některé z forem pomoci zaměstnavatelů směrem k rodičům malých dětí Jitka Kolářová z občanského sdružení Gender Studies, které se touto problematikou dlouhodobě zabývá. To také každoročně vyhodnocuje v oblasti rovných příležitostí firmu roku.
„Pochopitelně, každý zaměstnavatel má jiné potřeby, ale vždy je to o komunikaci se zaměstnanci a vůli chtít jim vyjít vstříc. Mezi oceněnými firmami tak letos byla například i výrobní společnost Olho - Technik, která dobře pracuje s kontem pracovní doby, podporuje místní školku nebo přes léto pořádá školičku pro děti svých zaměstnanců," říká Kolářová, která nicméně přiznává, že firmy ve velkých městech mají pro řešení tohoto problému lepší podmínky.
Tato problematika však není cizí ani místním zaměstnavatelům, kteří se v rámci svých možností také snaží vyjít zaměstnancům s malými dětmi vstříc. „Flexibilní pracovní doba je u nás samozřejmostí, ohlížíme se přitom nejen na provoz mateřských škol, ale také spojení, v mnoha případech umožňujeme zaměstnancům práci z domu, když je potřeba, pořádáme též akce pro rodinné příslušníky," jmenovala některé z aktivit vsetínského HB holdingu jeho personalistka Karin Hajná, která se konference také zúčastnila.
Tato konference byla prvním setkáním se zaměstnavateli nad tímto problémem a určitě nebyla posledním. „Projekt bude probíhat minimálně dva roky, během nichž budeme se zaměstnavateli komunikovat na toto téma a věřím, že odstartuje širší diskuzi nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale také žen a mužů, kterých se tato problematika týká, či zákonodárců," uzavřela Helena Gajdušková.

 

Eva Stejskalová
737 019 667, 571 491 564


02/12/09

Konference AERV

Konference pro zaměstnavatele (prosinec 2009)


30/11/09

Ve Vsetíně se bude hovořit o rovných příležitostech na trhu práce


VSETÍN (30.11.2009) - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života - tak se jmenuje konference, která se již ve středu 2. prosince uskuteční v prostorách Podnikatelského inkubátoru v budově historických Maštalisek. Uspořádala ji především pro odbornou, ale i širokou veřejnost Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s Agenturou pro ekonomický rozvoj.

„Cílem této konference je představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, přičemž naší snahou je oslovit především regionální zaměstnavatele a poskytnout jim komplexní informace v oblasti slaďování pracovního a rodinného života," nastínil smysl konference Filip Holzmüller z Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska.

Účastníci akce se tak budou moci podle něj dozvědět, jak je otázka rovných příležitostí řešena v českých firmách, budou zde prezentovány konkrétní nástroje slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a metody a způsoby zavádění těchto programů. „Vše bude doplněno také příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí a informacemi o přínosech těchto programů pro rozvoj lidských zdrojů a rozvoj firmy i v době ekonomické krize," dodal organizátor.

Kromě zástupců zaměstnavatelů se očekává účast také dalších odborníků a hostů, kteří se zabývají danou problematikou. „Účast přislíbili také zástupci pražské organizace Gender Studies o.p.s., která se rovnými příležitostmi zabývá již dlouhá léta a v České republice je velmi uznávaná," dodal Holzmüller.

Akce, která probíhá pod záštitou starostky města Vsetína Květoslavy Othové a ředitele Úřadu práce ve Vsetíně Miroslava Mrázka, je součástí projektu knihovny a jejich partnerů s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín", který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.

Konference začíná ve středu 2. prosince v 9.00 hodin.

 


01/11/09

GENDER - co je to za slovo a jaký má význam?


V pondělí 2. listopadu ve 14:30 proběhne v přednáškovém sále Masarykovy veřejné knihovny přednáška na téma rovných příležitostí. Touto úvodní přednáškou v rámci projektu knihovny a jejich partnerů s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín" se má široké veřejnosti, studentům středních škol a zástupcům neziskových organizací přiblížit tato zajímavá a často opomíjená problematika. O úvod do problematiky se postará zástupce pražská organizace Gender Studie o.p.s., která se rovnými příležitostmi zabývá již dlouhá léta a v rámci celé České republiky je velmi uznávaná. V rámci příkladů dobré praxe z regionu vystoupí pracovníci Azylového domu pro ženy a matky a také občanské poradny při Vzdělávacím a komunitní centru Integra Vsetín.

Součástí programu akce bude také tvorba týmu kampaně. Jak uvedl Tomáš Pifka za Společnost pro komunitní práci Vsetín, jež je také jedním z partnerů projektu: „Jde o to, že v rámci projektu se bude připravovat kampaň zabývající se rovnými příležitostmi, součástí přípravy budou také obecné zásady, přednášky, workshopy a přenos dobré praxe z přípravy a realizace kampaní z regionu ale i celé České republiky. Pokud tedy některá organizaci pořádá kampaně pro veřejnost a chcete se dozvědět něco nového v rámci přípravy a organizace, podílet se na tvorbě nové kampaně, pak bych doporučoval vyslat některé pracovníky, ať se přihlásí do týmu pro přípravu kampaně."

Akce nebude trvat déle než dvě hodiny, pro maminky s dětmi bude připraven koutek pro děti.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.

 

Tomáš Pifka
732 387 687

 


11/08/09

Knihovna nabídne opět od podzimu široké spektrum vzdělávacích aktivit v rámci projektu financovaného z EU


Masarykova veřejná knihovna Vsetín díky úspěchu ve výzvě „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) získala grant na realizaci projektu s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně".


Jedná se již o druhý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, tentokrát zaměřený na sociální integraci a rovné příležitosti, který vsetínská knihovna bude realizovat.


Cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci). Znamená to, že se budou od podzimu v knihovně realizovat vzdělávací aktivity zaměřené na počítačovou gramotnost, výuku cizích jazyků, psychosociální trénink, motivaci a další vzdělávání umožňující snadnější vstup na pracovní trh. Kurzy a semináře budou určeny především nezaměstnaným osobám a ženám či mužům pečujícím o malé děti.


Dalším cílem projektu je přispět k ovlivnění vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů na Vsetínsku. Za pomoci vytvoření partnerství a spolupráce mezi vsetínskými organizacemi, kterými jsou vedle knihovny i Společnost pro komunitní práci Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, město Vsetín a Úřad práce ve Vsetíně, budou systematicky osloveni podnikatelé a firmy v regionu stejně jako vsetínská veřejnost.
Projekt s náklady přes 5 mil. Kč potrvá dva roky a bude díky němu podpořeno přes 600 osob.
Knihovna tak reaguje na potřeby osob ohrožených na trhu práce v naší lokalitě, stejně jako na nutnost prosazování rovného přístupu žen a mužů jak v pracovním tak v soukromém životě.


Více informací najdete na webových stránkách knihovny www.mvk.cz, kde bude pravidelně zveřejňována aktuální nabídka kurzů a seminářů i další informace.

 

Kateřina Janošková
Copyright ©2009 Masarykova veřejná knihovna