„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“

O projektuAktivity projektuFotoGalerieMediální výstupyDiskusní fórumPříhlášení do e-LearningZpět stránka MVK


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Sociální integrace a rovné příležitosti


3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života


Název projektu:
„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“
Financování projektu:
Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
Grantový projekt číslo:
CZ.1.04/3.4.04/26.00328
Předkladatel / příjemce dotace:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Rozpočet:
5.038.345,92 Kč
Harmonogram:
červenec 2009 - červen 2011
Obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti.

Cílové skupiny:

Dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO

Partneři projektu:

Výstupy projektu:

 • Počet podpořených osob – celkem 470
 • Počet úspěšných absolventů – 600 osob (80% úspěšnost)
 • Inovativní produkty – 10 (nové typy kurzů, konference atd.)
 • Podpořené organizace – 4 (partneři s finanční spoluúčastí)

Aktivity projektu

 1. Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných
  • PC kurzy (akreditované) – 40, 80 hodin, prezenční x kombinované, využití e-learningu
  • Jazykové kurzy – angličtina a němčina (různé úrovně)
  • Tematické kurzy a psychosociální výcvik
   • Ekonomické, právní minimum, technika administrativy, práce s informacemi, základy vystupování, sebeprezentace atd.
   • Psychosociální výcvik – motivační semináře s psycholožkou – vstup na trh práce, bilanční diagnostika, rodinná poradna
   • Osobnostní výcvik – (asertivita, time management, týmová práce atd.)

 2. Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu
  • Konference pro zaměstnavatele
  • Dotazníkové šetření pro zaměstnavatele
  • Konference mateřských center (spolupráce s AERV)

 3. Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v povědomí veřejnosti a místní komunity
  • Kampaň „Rovné příležitosti žen a mužů“ vytvořená účastnicemi a účastníky projektu – přednášky, kulaté stoly, výstavy atd.
  • Diskusní forum na www stránkách
  • Zapojení NNO a místní správy do kampaně (spolupráce s SPKP, RMC)

 4. Doprovodná opatření
  • Hlídání dětí
  • Příspěvek na dopravu
  • Možnost praxe účastníků školení


Copyright ©2009 Masarykova veřejná knihovna