Virtuální univerzita třetího věku
Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance
BIBLIO HELP
Čtenářův SYmpatický RÁDce
SenSen - senzační senior a klub při vsetínské knihovně (podpořeno Kontem Bariéry)
NOC LITERATURY 2014
Generátor citací a citace dle normy ISO 690
Celé Česko čte dětem
Ptejte se knihovny
Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání
Rozmanitost nás spojuje - Financováno Evropskou unií
YCube.cz
Projekt ESF Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně