O knihovně

SROP 3.1 „Vybudování Masarykovy veřejné knihovny Vsetín jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ (2005) - ERDF

SROP 3.1 „Vybudování Masarykovy veřejné knihovny Vsetín jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“

Text o projektu:

Investiční projekt, který zajistil přípravu vhodných prostor pro knihovnu. Operační program SROP Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Předkladatel - Město Vsetín. Investiční projekt na 12.995.819,- Kč byl doporučen Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení. Smlouva o poskytnutí pomoci mezi MMR a městem Vsetín byla podepsána v březnu 2005. Projekt financován ze zdrojů ERDF a MMR.

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru