O knihovně

Rozmanitost nás spojuje (2011-2012) Financováno EU

Rozmanitost nás spojuje - Financováno Evropskou unií

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika

Poskytovatel dotace: Fond mikroprojektů

Celkové výdaje: 18.900 EUR

Harmonogram: září 2011 - srpen 2012

Cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality práce a inovace forem a metod práce s uživateli/kami a návštěvníky/cemi knihovny (stávajícími i potenciálními) především v oblastech prezentace literatury a komunitní a sociální role knihoven (s důrazem na specifické cílové skupiny uživatelů) a navázání spolupráce pro vzájemné sdílení a realizaci společných aktivit v průběhu projektu i po jeho ukončení mezi Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín (ČR) a Turčianskou knižnicou v Martině (SR).Hlavním cílem je tedy přeshraniční integrace, posílení dlouhodobých forem spolupráce a vytvoření a posílení kontaktů v rámci přeshraniční spolupráce.

Cílové skupiny:

Knihovnice/ci, studenti, senioři, široká veřejnost

 

Partneři: Turčianská knižnica v Martině

 

Vybrané aktivity - navázané partnerství mezi MVK a Turčianskou knižnicou v Martině

- Výměnné stáže

- Semináře

- Exkurze

- Společná čtení

- Prezentace české a slovenské literatury, kultury, tradic

 

Kontakt: Kateřina Janošková

stránky projektu

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru