O knihovně

Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín (2009 - 2011) - ESF

Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín

ESFesf

 

Název projektu: Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín -
partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání - prosperita


- neinvestiční projekt v rámci výzvy Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - MPSV

 

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Cílem je integrace znevýhodněných osob a zlepšení jejich možností při vstupu na trh práce prostřednictvím strukturované nabídky vzdělávání. Projekt podporuje místní partnerství a motivuje zaměstnavatele.
- rozpočet: 5.038.345,92- Kč
- harmonogram: červenec 2009 - červen 2011
- cílové skupiny: dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO
- partneři: Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Společnost pro komunitní práci Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska; úzká spolupráce s Úřadem práce Vsetín

- aktivity:
1.Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných - PC kurzy, jazykové kurzy
2.Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu
3.Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v
povědomí veřejnosti a místní komunity - kampaně, workshopy, výstavy
4.Doprovodná opatření - hlídání dětí, příspěvek na dopravu, možnost praxe
účastníků školení

 

Kontakt: Kateřina Janošková

Stránky projektu: Ženy a muži v komunitní knihovně

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru