Osobnosti Valašska

Karta osobnosti

Adolf Zábranský

29. listopad 1909 - 8. září 1981

malíř a ilustrátor

Adolf Zábranský se narodil v Rybí (okr. Nový Jičín). Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí (r. 1928), kde se seznámil mj. s malířem Josefem Brožem (1904-1980), studoval v letech 1929-32 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Františka Kysely a v letech 1932-35 Akademii výtvarných umění u prof. W. Nowaka. V roce 1935 pobýval krátce v Paříži.

Maloval figurální náměty z venkova a patřil mezi přední české ilustrátory knih, zejména dětských. Ilustroval např. Národní pohádky od Václava Beneše Třebízského, Moravské pohádky od Beneše Methoda Kuldy, pohádky od Josefa Štefana Kubína či od Boženy Němcové, sbírky básní od Josefa Václava Sládka - Sládek dětem či Zlaté slunce, bílý den. Má velký podíl na jejich vysoké úrovni. Byl nositelem mezinárodní Andersenovy ceny. Zemřel v Praze.

Zdroje:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 91.
Zdroj fotografie: Matěj Baťha: Vyšehradský hřbitov - A. Zábranský. Wikimedia Commons [online]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Adolfa Zábranského dostupná v MVK:

 • České a moravské pohádky. Praha: Albatros, 1974. (ilustrace)

 • KUBÍN, Josef Štefan. Když se čerti rojili. Praha : Albatros, 1985. (ilustrace)

 • OLBRACHT, Ivan. Ze starých letopisů. Praha: Albatros, 1975. (ilustrace)

 • Věneček. 1. vyd. 1972.

 • Zlatá brána otevřená. Praha: Albatros, 1978. (ilustrace)

Další informace:

 • Adolf Zábranský. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1984, č. 11, s. 23; 1986, č. 8, s. 23-24.

 • Adolf Zábranský [online]. ©2007-2009 [cit. 2015-07-17]. Dostupné zde.

 • BALETA, Jan. Adolf Zábranský: knižní ilustrace. 1. vyd. Frenštát p. R.: Muzejní a vlastivědná společnost, 1999, 46 s.

 • BOHÁČ, Jiří M. Adolf Zábranský. 1.vyd. Praha: Obzor, 1985.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Su-Žv. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 91.

 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010: D. XXI., W-Ž. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010, s. 120-122.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 174.

 • Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Val. Meziříčí. 1999, č. 11, s. 12.

Stránka byla naposledy upravena 29.11.16 09:11Zpět nahoru