O knihovně

Projekty k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín (2008)

Projekty k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín - rok 2008

Nejen vsetínští rodáci
Cíl projektu: zapojení veřejnosti do komunitního života města v rámci jubilejního roku a zmapování úspěchů a aktivit vsetínských rodáků.
V rámci projektu proběhl cyklus besed se vsetínskými rodáky. Seriál, byl věnován významným osobnostem, jež jsou svými kořeny spjaty s naším městem ať již v oblasti kultury, sportu, vědy nebo historie. V průběhu roku 2008 se uskutečnilo 12 besed a pořad si hned od počátku našel své pravidelné příznivce.
Doba trvání projektu: leden - prosinec 2008

Lidé a události v proměnnách doby
Cíl projektu: představit a připomenout děje a osobnosti, které byly v novodobých dějinách Vsetína důležité, vytvořit „živou" výstavu, kde budou lidé poznávat sebe a své předky
Díky projektu byly sesbírány, zpracovány a odborně přípraveny profesionální i neprofesionální fotografie z historie města, které byly prezentovány veřenosti formou výstavy.

Akce podpořeny z grantového programu k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín.

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru