Služby

Pro knihovny

Aktuálně - Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2014 - vyhlášení

 

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje 2015 - posílejte nominace od 21.4. do 31.5. 2015

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly i v letošním roce ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny.
Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí vybere čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu, které získají finanční dar a čtyři osoby - knihovníky, které obdrží zvláštní uznání. Hodnocení se bude konat pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Nominační formuláře a pravidla soutěže ke stažení zde

 

Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky

fotky z oceňování knihoven ZK 2014.

 

Komentáře ke statistikám

Soubor ke stažení: Komentář ke statistikám 2015

Soubor: velikost 553 kB, aktualizováno 01.04.16

Soubor ke stažení: Komentář ke statistikám za r. 2014

Soubor PDF: velikost 728 kB, aktualizováno 31.03.15

Soubor ke stažení: Komentář ke statistikám za r. 2013

Soubor: velikost 1125 kB, aktualizováno 14.03.14

Soubor ke stažení: Komentář ke statistikám za r. 2012

Soubor: velikost 1046 kB, aktualizováno 29.03.13

Soutěž pro knihovníky okresu Vsetín

Soubor ke stažení: Soutěž Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín

Soubor: velikost 203 kB, aktualizováno 31.03.10

Soubor ke stažení: Kritéria soutěže od r. 2016

Kritéria soutěže od r. 2016

Soubor: velikost 159 kB, aktualizováno 14.07.16

Soubor ke stažení: Soutěž - Návrh na ocenění - formulář

Soutěž - Návrh na ocenění - formulář

Soubor: velikost 147 kB, aktualizováno 14.07.16

Financování

 • Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z dotace Zlínského kraje.

Regionální funkce

 • Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.

 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín

 • Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace

 • Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům

 • Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní cíl

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům

 • koordinace odborných činností knihoven

Služby poskytované regionálním střediskem

 • Poradenská a konzultační činnost

 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad

 • Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů

 • Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven

 • Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí

 • Základní servis informačních a komunikačních technologií

   

Kontaktní informace

Masarykova veřejná knihovna Vsetín - Logo Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 VSETÍN

Kontakt na jednotlivé osoby

Ing. Věra Pelcová

Vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb

Telefon: +420 575 755 138

Telefon/Fax: +420 721 764 956

E-mail: vpelcova(@)mvk.cz

Upozornění: Pro kontakt e-mailem odstraňte závorky z tvaru e-mailové adresy.
Kontaktní formulářVšechny položky jsou povinné pro odeslání dotazu.

Kde nás najdete


Stránka byla naposledy upravena 14.07.16 14:07Zpět nahoru