O knihovně

Podpora knihoven regionu, změna knihovního systému Kpwin

Podpora knihoven regionu, změna knihovního systému Kpwin

Cílem projektu je zrychlení, zkvalitnění a zlepšení knihovnického systému KPwin SQL - připojení regionálních knihoven.
Hlavní aktivitou je nákup upgrade verze knihovního systému Kpwin SQL, přechod na rozšířenou verzi vybavenou regionálním modulem, nákup nových licencí, rozšíření počtu uživatelů knihovního systému.

 

Projekt je financován z grantu Ministerstva kultury ČR (VISK).

 

Kontakt: Mgr. Michal Kovář, Ing. Věra Pelcová

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru