Služby

Odkazy pro knihovny

Odkazy pro knihovny

Knihovny a instituce

Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR - sekce pro knihovníky

Krajská knihovna FB Zlín

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Moravská zemská knihovna, Brno
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště

Knihovna Kroměřížska

Ministerstvo kultury České republiky
Zlínský kraj
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

 

 

Knihovnické weby a portály

Knihovna.cz - služby a informace pro knihovny, které připravuje KISK FF Masarykovy univerzity Brno a partneři
(kurzy, bezbariérová knihovna, nástroje, výzkumy a další)

Centrální portál knihoven - centrální portál českých knihoven vám v budoucnu umožní získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli

 

Vybavení knihoven, pomůcky

Ceiba - TÚK - knihovnické tiskopisy, pomůcky, regálové systémy, doplňky

Automatizovaný knihovní systém

Verbis - KP-SYS s. r. o. Sezemice - Knihovnický systém Verbis je nástupcem a pokračovatelem svých známých předchůdců Kpsys, Kpwin i KpwinSQL.

Šablony webů pro knihovny

Portál knihovna.info - šablonu poskytuje Regionální knihovna Karviná

Webknihovna.cz - šablonu poskytuje Knihovna města Hradce Králové
Portál webovky.knihovna.cz - Projekt Webovky vznikl za spolupráce MZK v Brně a KISK MU v Brně

Náměty na kulturní a vzdělávací akce

Databanka vzdělávacích knihovnických programů
Nabídka témat pro vzdělávací aktivity (přednášky, besedy)
Besedník.cz - Databáze přednášejících na besedách
Klub dětských knihoven SKIP
KDK ZK

Literární weby a portály

Portál české literatury
iLiteratura - o literatuře v celém světě i doma
DatabazeKnih.cz
Čítárny.cz

Periodika

Čtenář - měsíčník pro knihovny

Ikaros - elektronická časopis o informační společnosti

Knihovna plus - knihovnická revue

Bulletin SKIP

DUHA - informace o knihách a knihovnách z Moravy

Knihovnický zpravodaj - Vysočina

Knihovnicko-informační zpravodaj U nás

 

 

 

 

 

 

Stránka byla naposledy upravena 09.04.15 07:04Zpět nahoru