Osobnosti Valašska

Oceněné osobnosti

Cena města Vsetína

 

2000

 • Břetislav Rokyta - pedagogická práce a rozvoj folku, učitel a ředitel ZŠ Trávníky

2001

 • Jiří Parduba - pedagogická činnost a činnost v Sokole, Valašsko

2002

 • Božena Rašková - činnost pro tělesně postižené a onkologicky nemocné
 • Oldřich Ondřejík - činnost v Českém Červeném kříži, kronikář

2003

 • Eva Urbachová - národopis a muzejnictví
 • Jaroslav David - činnost pro zdravotně postižené

2004

 • Jaroslav Čermák - zarybňování vod Valašska

2005

 • Jaromír Bazel - oblast jazzu a klasické hudby

2006

 • Otakar a Libuše Švecovi - Kohútek

2007

 • František Božek - lékař, chirurg
 • Květoslav Kotas - lékař, chirurg

2008

 • Alena Zdražilová - vedoucí dětského folklorního souboru Malá Jasénka

2009

 • Antonín Kaderka - malíř

2010

 • Jana Rokytová - pedagožka

2011

 • Rudolf Magdon - hudebník, folklorista

2012

 • Milan Drlík - pedagog a společenský organizátor

2013

 • Miroslav Evják - významný přínos v průmyslovém rozvoji města

2014

 • Zdeněk Hartinger - umělecký fotograf

2015

 • Jaroslav Sankot - dlouholetý primáře chirurgického oddělení vsetínské nemocnice

 


 

Cena města Valašské Meziříčí

2003 Jiří Demel (vlastivědný pracovník a publicista)
Roman Michalík (motokrosový jezdec)
   
2004 Ambrož Špetík (sochař)
Tomáš Berdych (tenista)
 
2005 Jindřich Janoušek (vlastivědný pracovník)
Emilie Smrčková (pracovnice v sociálních službách, pěstounka)
 
2006 Růžena Děcká (cimbalistka)
Vlastimil Dobeš (účastník protifašistického odboje)
 
2007 Milan Borovička (fotograf)
Jaroslav Halašta (bývalý ředitel obchodní akademie)
 
2008 Milan Stanišič (sportovní trenér, oblast sportu a dobrovolné práce s mládeží)
Milena Michalíková (oblast rozvoje středního školství, ředitelka školy)
 
2009 Radoslav Brzobohatý (herec)
Jiří Křižan (režisér)
 
2010 Hana Opltová (pediatrička)
 

2011

 

 

Jana Ullrichová (pedagožka, výtvarnice)
Josef Fabián (publicita)
Jan Timotej Strýček (akademický malíř)
 
2012 Josef Pastorčák (středoškolský pedagog)
Jiří Stodůlka (sportovec, motorista, reprezentant)
   
2013 Jiří Baroš (sportovní organizátor, práce s mládeží)
Antonín Pražák (sportovec, motorista, reprezentant)
František Tomanec (oceněn za dlouholetou práci v sociální oblasti)
   
2014 Libuše Žilinská (akademická malířka)
Jitka Valachová (pedagožka)
Dagmar Lacinová (místostarostka)
Miloslav Běťák (ředitel Citadely)

 

2015     Jitka Dvorská (ochránce přírody)

            Miroslav Dvorský (ochránce přírody)

 

 


 

Cena Křesadlo

Cena Křesadlo, jejímž smyslem je ocenit dobrovolnickou činnost a vzbudit v lidech zájem odobrovolnictví a respekt k těm, kteří se mu věnují, je ve Vsetíně udělována od roku 2008. Udílení ceny realizuje Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. ve spolupráci s městem Vsetín. "Je to cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci." (Ivana Tomečková) 

 

2008

 • Karel Pleskač

  Navštěvuje pravidelně Domov pro seniory na Ohradě a působí jako dobrovolník i ve stacionáři Domov Jitka a ve Vsetínské nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných. 

 • Marie Špůrková

  Pracovala jako dobrovolnice v Domově pro seniory v Podlesí, kde vedla Kavárničku pro dobrou náladu. Působila zde také jako kontaktní pracovník pro nové dobrovolníky. 

 • Jiří Vaculín

  Dobrovolníkem od roku 2002, ve stacionáři v Rokytnici učí uživatele stacionáře práci se dřevem.

 • Zdeněk Ježo

  Dobrovolníkem od roku 2000 v Domově Jitka a zapojil se také do aktivit v Domově pro seniory v Podlesí. 

 • Věra Hrabovská

  Dochází jako dobrovolnice do o.s. Naděje v Rokytnici, kde s uživateli zařízení cvičí pravidelně jógu.

 

2009

 • Jiřina Žáčková
  Od roku 2006 dochází pravidelně do Domova pro seniory na Ohradě a do stacionáře Zahrada.

 • Terezie Matošková
  Dlouhodobá dobrovolnická činnost v občanském sdružení Impuls, které se věnuje terapii se zvířaty.

 • Jitka Hříbková
  Pravidelně dochází do stacionáře Naděje v Rokytnici i na Kobzáňově ulici. 

   

2011

 • Radomíra Venturová
  Dobrovolnictví se věnuje od roku 2008, dochází do různých zařízení pro děti, kde se vždy věnuje individuálně jednomu dítěti.

 • Petr Danihel
  Dobrovolník od roku 2007 prostřednictvím služby ve dvou organizacích, které se zaměřují na pomoc dětem.

 • Jindřiška Havlátová
  Spolu se svou psí společnicí, retrívrem Terezkou, provádí canisterapii u dětí.

 

2013

 • Karla Palátová
  Pracuje od roku 2011 jako dobrovolník v Domově se zvláštním režimem v Pržně, kde se věnuje individuální i skupinovým aktivitám ve výtvarné terapeutické dílně.  
 • Adina Kleinová
  Dlouholetá dobrovolnice, jedna z prvních, která se zapojila do programu Pět P, jenž je určen dětem od 7 do 15 let.

 • Vojtěch Kopecký
  V roce 2012 začal docházet za klienty v Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově a v současné době navštěvuje také pacienty LDN ve Vsetíně.

 

2015

 • Monika Krahulcová
  Pravidelně navštěvuje pacienty na LDN.  

 • Marie Matošková
  Dobrovolnice v Domově pro seniory na Jasence, pomáhá v Rodinném a mateřském centru a Masarykově veřejné knihovně Vsetín. 
 • Alena Schutová
  Dobrovolnice v Domu sociálních služeb Návojná.

 


 

Pro Amicis Museae

Pro Amicis Museae ("Přátelům múz") je ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Ve Zlínském kraji je udělováno od roku 2005.

 

2005 | Karel Pavlištík - pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

 

2006 | Pavel Hejcman - spisovatel z Bystřice pod Hostýnem

 

2007 | Mojmír Trávníček - literární kritik a editor z Nového Hrozenkova

 

2008 | Josef Jančář - etnograf, popularizace lidové kultury v mezinárodním měřítku

 

2009 | Otmar Oliva - rozvoj tradice křesťanského kulturního dědictví

 

2010 | Helena Chybová - archeologické výzkumy, literární činnost

 

2011 | Jiří Severin - publicista, scénárista a organizátor kultury Zlínského kraje

 

2012 | Eva Urbachová - etnografka Muzea regionu Valašsko

 

2013 Josef Holcman - spisovatel

           Václav Maňas - hudební skladatel

 

2014 Jiří Jilík - publicista, šéfredaktor Slováckých novin

 

2015 Vlasta Grycová - péče o lidové tradice v oblasti písňové tvorby

            Věra Kovářů - etnografka

 

 


 

Dobrovolník roku Zlínského kraje

Ocenění Dobrovolník roku je udělováno Zlínským krajem od roku 2004, celý název tohoto slavnostního aktu zní: „Ocenění dobrovolných pracovníků za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže". Z roku 2005 a 2008 není znám podrobný seznam oceněných žen a mužů.


V jednotlivých letech byly oceněny tyto osobnosti Valašska:

 

2004

 • Jaromír Česnek - Vsetín, vedoucí vodáckého turistického oddílu a klubu deskových her

 • Jiří Homolka - Vsetín, vedoucí turistického oddílu mládeže Tuláci

 • Karel Karlovský - Vsetín, trenér stolního tenisu

 • Petr Kořenek - Vsetín, vede zájmové kroužky, pořádá letní tábory

 • Josef Sívek - Huslenky, dobrovolný trenér, spoluzakladatel rekreačního tenisového oddílu 

2006

 

2007

 • Jana Rosáková - Valašské Meziříčí, vedoucí dětských zájmových kroužků v Tělocvičné jednotě Sokol

 • Jiřina Martinková - Jablůnka, dobrovolná pracovnice Tělocvičné jednoty Sokol Jablůnka 

 • Olga Tajzlerová - Jablůnka, náčelnice Tělocvičné jednoty Sokol Jablůnka  

 • Bohumír Trčka - Vsetín, trenér výkonnostní lukostřelby žáků, předseda revizní komise ČSTV Vsetín 

 • Jan Veselý - Vsetín, vedoucí modelářských kroužků, vedoucí kroužku umělecké práce s kůží, instruktor Lesních škol

 • Radomír Fusek - Vsetín, trenér mládeže oddílu kanoistiky slalom, sjezd a sprint na divoké vodě

2009

 • Jaroslav Kučera - Vsetín, spoluzakladatel školního sportovního klubu při ZŠ Luh, organizátor florbalových soutěží  

 • Alena Mitášová - Vsetín, vedoucí v TJ MEZ, cvičitelka II. třídy oddíl rodičů a dětí

 • Karel Stančík - Vsetín, fotbalový trenér, předseda fotbalového oddílu

2010

 • Ivo Skoček - Valašské Meziříčí, vedoucí turistického oddílu Zlaté šípy a centra pro děti a mládež Vrtule

 • Eva Žárská - Vsetín, zakladatelka klubu Pondělíček pro mentálně postižené mladé lidi při Farním sboru ČCE Vsetín

 • Anna Kohoutová - Vsetín, bývalá česká reprezentantka ve sportovní gymnastice, sportovní dětská trenérka  

2012

 • Antonín Šula - trenér mladých stolních tenistů

 • Josef Mikula - Ratiboř, trenér mládežnického fotbalu

 


 

Osobnost neziskového sektoru města Vsetín

 

2009

 • Marie Jarošová
  Předsedkyně místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami.

2010

 • Jaromír a Zdeněk Novotní
  Významným způsobem se zasloužili o rozvoj nohejbalu ve Vsetíně.

2011

 • Rudolf Magdon
  Muzikant a dlouholetý člen Souboru valašských písní a tanců Vsacan, vychoval mnoho mladých nadějných muzikantů, založil rovněž řadu dětských cimbálových muzik.

2012

 • Eva Ludvíčková
  Členka dozorčích rad poskytovatelů sociálních služeb, supervizorka a zkušená manažerka, ocenění za mnohaletou činnost v rozvoji neziskových organizací na Vsetíně. 

2013

 • Marie Novosadová - oceněna v oblasti sociální
  Aktivní členka Klubu Onko Duha při Svazu postižených civilizačními chorobami, z. o. Vsetín, spolupracuje rovněž s Ligou proti rakovině a Aliancí žen proti rakovině prsu.

 • Helena Galetková - oceněna v oblasti kulturní
  Působí v o.s. Jasénka, organizační vedoucí dětského souboru Malá Jasénka

 • Anastas Kocarev - oceněn v oblasti sportovní
  Ocenění za celoživotní přínos pro plavecký sport ve Vsetíně. 

2014

 • Eva Trčálková - oceněna v oblasti sociální
  Působí v centru pro mládež se zdravotním postižením Sedmikráska, pracuje i jako dobrovolnice.
 • Irena Martínková - oceněna v oblasti kulturní
  Získala ocenění za celoživotní přínos pro oblast folkloru a práci s malými dětmi. Je sestrou Zdeňka Kašpara a působila v souborech Jasénky.
 • Eva Wittingerová - oceněna v oblasti sportu
  Organizátorka turistických akcí. 

2015

 • Jan David - ocěnen v oblasti sociální
  Spolupracoval při vzniku SOS vesniček aktivní spolupráce s Domovem Jitka, ředitel Domova pro seniory.  
 • Dagmar Filgasová - ocěnena v oblasti sociální
  Přínos v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením.   
 • Václav Jadrný - oceněn v oblasti sportovní
  Dlouholetý starosta Sokola, spoluorganizátor Týdne turistiky na Valašsku.

 


 

Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků města Vsetín

 

2009

 • Taťána Chmelařová - učitelka ZŠ Ohrada
 • Bohuslav Sedláček - učitel ZŠ Rokytnice
 • Vladislav Žamboch - zástupce ředitele SPŠ Strojnická
 • Liběna Dopitová - učitelka ZŠ Rokytnice

2010

 • Zdenka Michutová - ředitelka MŠ Na Kopečku
 • Květoslava Kovářová - vedoucí vychovatelka ZŠ Ohrada
 • Jaroslava Londová - učitelka odborných předmětů SOŠ J. Sousedíka

2011

 • Pavla Martinásková - ředitelka MŠ Vsetín Ohrada
 • Stanislav Haša - učitel I. stupně ZŠ Vsetín Trávníky
 • Josef Kovařík - učitel I. stupně ZŠ Integra Vsetín
 • Stanislav Bugáň - učitel SPŠS Vsetín 

2012

 • Miroslava Butorová, učitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Sychrov
 • Josef Knotek, učitel ZŠ Sychrov
 • Karel Zahradníček, učitel a ředitel ZŠ Sychrov
 • Ivana Veselá
 • Miluše Blažková

 2013

 • Drahomíra Konvičková, učitelka II. stupně ZŠ Trávníky
 • Helena Matošková, učitelka a ředitelka MŠ Na Kopečku
 • Jaroslava Ševčíková, učitelka ZŠ Sychrov
 • Ladislava Janušová, učitelka MŠ Kostka
 • Jurka Smolíková, ředitelka a učitelka MŠ Kostka 

2014

 • Jana Graclíková, učitelka I. stupně ZŠ Trávníky
 • Eva Nováková, ředitelka MŠ Sychrov
 • Věra Magdalena Janírková, učitelka ZŠ Sychrov
 • Eva Švachová, učitelka ZŠ Rokytnice
 • Helena Kaločová, učitelka Masarykova gymnázia
 • Františka Vyškovská, učitelka odborných předmětů SOŠ Josefa Sousedíka
Stránka byla naposledy upravena 07.11.16 12:11Zpět nahoru