O knihovně

Knihovna bez bariér (každoročně)

Knihovna bez bariér

Cílem projektu je podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb fondů pro občany se zdravotním postižením.
Hlavní aktivitou je nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (MP3 a CD nosiče) do Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké.

 

Projekt je financován z grantu Ministerstva kultury ČR (Knihovna 21. století).

 

Kontakt: Kateřina Janošková

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru