Tipy knihovny

FAQ - Časté dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy


Kdo se může stát uživatelem knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba.

Od kolika let mohou děti navštěvovat oddělení pro dospělé?

Od 12 let jako registrovaný čtenář, s rodiči kdykoliv :-).

Je nějaký věkový limit pro půjčování knih v oddělení pro děti?

Není.

Co potřebuji k vyřízení čtenářského průkazu?

K vyřízení čtenářského průkazu je třeba platný průkaz totožnosti. U dětí pak podpis zákonného zástupce. Registrace v knihovně je zpoplatněna (viz Ceník).

Půjčujete domů také časopisy?

Ano, pouze poslední aktuální čísla zůstávají v knihovně a půjčují se jen prezenčně.

Co znamenají pojmy prezenčně a absenčně?

Prezenčně znamená, že si knihovní jednotku (knihu, časopis, CD apod.) můžete prostudovat přímo v knihovně, ale nesmíte si ji odnést domů. Absenčně naopak znamená, že si knihovní jednotku můžete půjčit domů.

Půjčujete domů také CD?

Ano, půjčujeme. Registrovaní čtenáři si mohou vybírat, zda chtějí CD poslouchat v knihovně nebo si je zdarma zapůjčit i domů. Seznam CD je k dispozici v půjčovně i na webových stránkách knihovny.

Půjčujete též hudební CD?

Ano, půjčujeme, vybrat si můžete z mluveného slova, nebo hudebních CD (viz Seznam CD). Pokud máte potíže se zrakem, můžete na základě potvrzení od lékaře, nebo průkazu ZTP využívat i služby Zvukové knihovny. (viz Seznam CD ve Zvukové knihovně).

Na jak dlouho si mohu knihy, časopisy, CD půjčit?

Všechno s výjimkou CD se půjčuje na 1 měsíc (30 kalendářních dnů). CD pouze na 14 kalendářních dnů.

Musím vrátit všechny knihovní jednotky najednou?

Ne, zbývající výpůjčky lze prodloužit, pokud je ovšem nežádá další čtenář, nebo pokud neuplynula maximální výpůjční doba, která je 3 měsíce.

Platí můj průkaz i do ostatních oddělení knihovny?

Ano, průkaz platí ve všech odděleních i v sídlištních pobočkách.

Platí můj průkaz i pro ostatní rodinné příslušníky nebo známé?

Ne, průkaz je vystavován na konkrétní jméno a je nepřenosný. Můžete si požádat o rodinnou registraci (viz Knihovní řád, dodatek č. 2).

Co mám dělat v případě, že potřebuji prodloužit výpůjčky a nemohu se do knihovny dostavit?

V tomto případě lze o prodloužení zažádat telefonicky, e-mailem nebo přes internet (přes Vaše čtenářské konto).

Jak postupovat v případě, že se mi nepodaří otevřít na webu čtenářské konto?

Zkontrolujte si, zda jste zadali správně číslo průkazky a příjmení vč. diakritiky. Pokud je zadání správné a stránka se přesto neotvírá, kontaktujte knihovníka.

Co mám dělat, když se v seznamu výpůjček neobjeví tlačítko prodloužit?

Znamená to, že vám vypršel termín vypůjčení (tj. uplynula maximální výpůjční doba, nebo je dokument zarezervovaný jiným čtenářem). Knihy již nelze prodloužit, musíte se dostavit do knihovny.

Lze si rezervovat knihu, která je momentálně půjčena jinému čtenáři?

Ano, lze. Služba je zpoplatněna (viz Ceník). Knihu si můžete rezervovat u obsluhy nebo přes internet.

Lze si půjčit i knihu, kterou nemáte ve vlastním fondu?

Ano, lze, a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Služba je zpoplatněna (viz Ceník).

Co to je MVS?

MVS = meziknihovní výpůjční služba. Jedná se o organizované půjčování knih, časopisů a dalších knihovních jednotek mezi knihovnami. Umožňuje knihovnám poskytovat čtenářům i ty materiály, které jim nemohou zapůjčit ze svých vlastních fondů.

Co když knihu poškodím, případně ztratím?

V tomto případě knihovník posoudí, jestli ztracenou knihu nahradíte stejným výtiskem nebo ji finančně uhradíte (viz Ceník).

Máte ve vaší knihovně přístup na internet?

Ano, k dispozici jsou PC v půjčovnách a turistickém informačním centru, ve 3. patře budovy na Dolním náměstí a na sídlištních pobočkách je rovněž k dispozici Wi-fi (více info viz Veřejný internet a počítače).

Mohu si ve vašem PC přehrát vlastní hudební CD?

Ne, uživateli není dovoleno přinášet a spouštět programy z vlastních přenosných paměťových zařízení (CD ROM, DVD, USB disk atd.).

Jak postupovat v případě potřeby stažení nějakého dokumentu nebo obrázku z internetu?

Na počítačích pro veřejnost je možné uložení dat na přenosné paměťové zařízení. Návštěvník a čtenář však nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, jeho příslušenství nebo sítě a nesmí se pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat. Návštěvník musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Více v Knihovním řádu, článek 21 a 22.

Naleznu všechny knihy nebo časopisy, které máte přímo na půjčovnách?

Ne, některé dokumenty jsou uloženy ve skladu. O jejich přinesení a vypůjčení je nutno požádat pracovníky knihovny.

 


 

Další důležité informace naleznete zde:

Stránka byla naposledy upravena 08.06.15 08:06Zpět nahoru