Služby

Informační databáze

Elektronické informační zdroje

 

Pro vyhledání informací o knihách, ale nejen o nich, mohou uživatelé využít kromě Souborného katalogu MVK i další on-line elektronické informační zdroje - databáze. Databáze zpřístupňují kvalitně zpracované a ověřené informace s možnostmi vícehlediskového vyhledávání. V následujícím výčtu jsou uvedeny databáze, které jsou volně přístupné, s výjimkou databáze ANOPRESS, která je licencovaná a přístupná pouze z počítačů v knihovně.

 

 

Anopress


http://www.anopress.cz/

 

Mediální informační databanka provozovaná společností ANOPRESS, s.r.o. je plně dostupná pouze z počítačů v budově Masarykovy veřejné knihovny na Dolním náměstí. Abyste mohli využívat placených služeb, které zahrnují přístup k plným textům článků, musíte požádat knihovníka, aby vám zadal heslo.

Nabízí:

  • plné texty článků všech českých celostátních deníků

  • plné texty článků většiny regionálních deníků a týdeníků

  • plné texty článků řady časopisů, encyklopedií, referenčních příruček, souborů map

  • doslovný přepis televizních a rozhlasových relací

Úplný seznam zpracovávaných zdrojů, které se neustále rozšiřují, najdete na webových stránkách. Vyhledávací systém TOPIC, který Anopress používá k monitoringu a analýze informačních zdrojů, automaticky vyhodnocuje relevanci dokumentu a umožňuje jejich řazení podle důležitosti. Na rozdíl od obyčejného a zdlouhavého fulltextového vyhledávání jde v tomto případě o pojmové, tzv. inteligentní vyhledávání, šité přímo na míru požadavkům uživatele. Systém využívá fulltextovou technologii americké firmy Verity, vyvinuté původně pro potřeby amerických zpravodajských služeb.

 

 

Jednotná informační brána (JIB)


www.jib.cz

 

Portál umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.).

Vyhledávat můžete v následujících bázích:

  • Knihy v ČR

  • Zahraniční knihy

  • České články

  • Zahraniční články (volně dostupné i licencované)

  • Periodika v ČR

  • Autority

Dále JIB nabízí databázi volně přístupných elektronických časopisů: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/default.

 

 

Souborný katalog České republiky (SKC)


http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC

 

Obsahuje cca 5 mil. záznamů o českých a zahraničních dokumentech dostupných ve fondech českých knihoven. Do Souborného katalogu ČR přispívá svými záznamy cca 300 knihoven, v elektronické podobě je SKC budován od roku 1995. Další informace na http://www.caslin.cz/.

 

 

Google Knihy


http://books.google.cz

 

Aplikace od společnosti Google, která se zaměřuje na vyhledávání informací o knihách. Výsledkem mohou být záznamy o knihách, záznamy o knihách s ukázkami, nebo plné texty knih.

 

 

 

Oborové databáze


Medvik

http://www.medvik.cz/bmc/

Informační systém, který shromažďuje široké spektrum medicínských informací. Projekt zastřešuje Národní lékařská knihovna. Další informace na http://www.nlk.cz/medvik/o-portalu-medvik.

 

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com

Manuscriptorium shromažďuje a zpřístupňuje informace o historických knižních fondech a je provázán s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů (více než 5 mil.). Jsou zde soustřeďovány informace poskytnuté přispěvateli z knihoven, archivů a muzeí. Provoz Manuscriptoria je financován Národní knihovnou ČR, provozovatelem této služby je firma AiP Beroun s.r.o.

 

Kramerius

http://kramerius.nkp.cz

Aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů (periodik, monografií) Národní knihovny České republiky.

 

Theses.cz

http://theses.cz
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací, který slouží mimo jiné k odhalování plagiátů. Do systému je zapojeno 38 vysokých škol v České republice.

 

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

http://www.nusl.cz/
Úložiště poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře (= materiály, které nejsou formálně publikovány, tj. neprocházejí standardním vydavatelským procesem, jako např. zprávy, vysokoškolské kvalifikační práce, pracovní a studijní materiály, konferenční materiály ad.), která vzniká v České republice v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

 

Google Scholar

http://scholar.google.cz
Aplikace pro vyhledávání odborné literatury, která je dostupná jednak na webu a jednak v knihovnách, vyhledávání je rovněž propojeno s placenými zdroji.

 

Agronavigátor

http://www.agronavigator.cz

Multiportál pro výzkum, praxi i spotřebitele, která zpřístupňuje informace ze zemědělsko-potravinářského sektoru.

 

 

 

Zahraniční databáze


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://www.doaj.org

Umožňuje přístup k plným textům článků více než 5000 recenzovaných časopisů.

 

DART-Europe

http://www.dart-europe.eu

Portál pro přístup k vysokoškolským pracím na 410 univerzitách ve 20 evropských zemích.

 

SCIRUS

http://www.scirus.com/

Vyhledávač informační zdrojů pro oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

 

PQDT Open

http://pqdtopen.proquest.com

Přístup k plným textům vysokoškolských prací.

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 09:08Zpět nahoru