O knihovně

Co se děje

Celkem 3 aktuality

04

Knihovnám se občas říká nadneseně „léčebny duší“. Je tomu tak především vzhledem k blahodárnému účinku čtení knih na duši a mysl člověka. V poslední době jsou knihovny spojovány také s dalším pojmem – lekotéka. Jedná se o knihovnu nebo její část, ve které si můžete půjčit různé hračky, hry, hudební nástroje, didaktické pomůcky nebo zvukové knihy. Tyto pomůcky slouží k rozvíjení jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti zejména u dětí či uživatelů se speciálními vzdělávacími potřebami. Koncept lekoték přispívá k rozvoji a podpoře pečujících (rodiče, pedagogové) v jejich úsilí o rozvíjení potenciálu těchto dětí. Termín „lekotéka“ pochází se švédštiny (Skandinávské knihovny byly v půjčování hraček průkopníkem) a často zahrnuje i metodická a informační centra pro rodiče a vychovatele. První lekotéka byla na pomoc handicapovaným dětem otevřena v roce 1963 ve švédském Stockholmu. V ČR získala za zavedení služby lekotéka ocenění Knihovna roku 2014 v kategorii informační počin Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Knihovna Jiřího Mahena byla inspirací i vsetínské knihovně, která začala nabízet lekotéku v roce 2017. Součástí vsetínské lekotéky jsou hudební nástroje, zvukové pexeso, hračky pro jemnou motoriku a hmatové knížky Baťůžek a Příručka pro malé orgánology z Knihovny hmatových knížek v Praze (pro klienty se zrakovým postižením). Hmatové knížky se „čtou“ pomocí hmatu – je možné si jednotlivé části osahat, přemístit a podobně. Vsetínská lekotéka se nachází v K klubu knihovny na Dolním náměstí ve 3. patře. Pracovníci K klubu Lucie Strbačková a Vítězslav Galda se věnují i další systematické práci s uživateli se specifickými potřebami: „Navštěvují nás klienti organizací Elim Vsetín nebo Naděje, máme pro ně připraveny různé besedy a vzdělávací aktivity“ přibližuje Lucie Strbačková a doplňuje: „Z lekotéky máme velikou radost a těšíme se, že její fond bude využíván k prospěšné  věci“.
03

03

Porotci odměnili mladé talenty. Vybírali ze čtyřiceti prací.

Celkem 1 aktualita

Celkem 5 aktualit

Celkem 2 aktuality

Celkem 4 aktuality

Celkem 1 aktualita

Celkem 2 aktuality

Celkem 6 aktualit

Celkem 5 aktualit

Celkem 3 aktuality

Celkem 9 aktualit

Celkem 8 aktualit

Stránka byla naposledy upravena 03.12.08 05:12Zpět nahoru