O knihovně

Co se děje

Celkem 3 aktuality

04

03

V roce 2018 oslaví Česká republika 100 let od svého vzniku. Masarykova veřejná knihovna Vsetín vnímá toto výročí jako velmi významné a chce jej obyvatelům vsetínského regionu v co nejširší míře připomínat. Každý region má množství významných událostí, osobností, vzdělanců, ale i mnoho dalších „obyčejných“ lidí, kteří se podíleli či podílejí na rozvoji kultury a paměti, jsou nositeli příběhů, které by měly být zachovány i pro budoucí generace. Rok 1918 a období první republiky byl pro celý národ i pro valašský region významným milníkem. V roce 2018 zařadíme k tomuto tématu večerní besedy, výstavu, soutěž, exkurze a dny otevřených dveří, nebudou chybět i další aktivity.
Práce s regionální literaturou a podpora historických a regionálních témat v lokalitě je jednou z důležitých součástí činnosti Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, zejména v poslední době na ni klademe zvýšený důraz. Uvědomujeme si (zejména v souvislosti s tím, jak rychle se vytrácí nedávná historie, protože se o ní málo mluví a jen zřídka se předávají rodinné vzpomínky na historické události, příběhy, prožité situace) nezastupitelnou roli knihoven v práci s regionálními prameny. Jedním z našich úkolů je zvyšovat toto povědomí a přinášet informace do škol, ale i široké veřejnosti. Regionální oddělení Masarykovy veřejné knihovny  se systematicky buduje od roku 1971. V současné době obsahuje materiály, které pojednávají o historii, národopisu, lidových zvycích, písních, tancích, památkách a významných událostech v regionu, dále se týkají osobností, které mají vztah k regionu, a publikace od regionálních autorů (tj. těch, kteří se zde narodili nebo působili) nebo vydaných na území regionu. Výběrově se pořizují záznamy článků z regionálních periodik.
 
Foto: archív MVK
 
03

Porotci odměnili mladé talenty. Vybírali ze čtyřiceti prací.

Celkem 1 aktualita

Celkem 5 aktualit

Celkem 2 aktuality

Celkem 4 aktuality

Celkem 1 aktualita

Celkem 2 aktuality

Celkem 6 aktualit

Celkem 5 aktualit

Celkem 3 aktuality

Celkem 9 aktualit

Celkem 8 aktualit

Stránka byla naposledy upravena 03.12.08 05:12Zpět nahoru