O knihovně

Co se děje

Celkem 3 aktuality

Celkem 3 aktuality

Celkem 1 aktualita

Celkem 5 aktualit

Celkem 2 aktuality

Celkem 4 aktuality

22

04

Meziknihovní výpůjční služba, půjčování povinné četby, besedy a akce pro školy a další nabídka pro školy a studenty

03

V září potkáte v knihovně Martina Reinera či Stanislava Motla, na podzim se můžete těšit i na M. Šindelku, P. Hůlovou..

01

Na 5. září je připraven pestrý celodenní program

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké byla založena v roce 1992 v prostorách klubovny dětské půjčovny ve Vsetíně - Trávníkách. V současné době sídlí v centrální budově na Dolním náměstí (3. patro). Má 35 pravidelných čtenářů, kteří mají možnost vybírat z 1110 titulů auidoknih na CD a ve formátu MP3, což vystačí na 1 rok 10 dní 19 hodin 57 minut a 13 sekund poslechu. Kromě výpůjční činnosti pořádá pro zrakově postižené každoročně cyklus besed na nejrůznější témata, vždy první úterý v měsíci. Ve zvukové knihovně je k dispozici internet a televizní lupa, což představuje obrovský posun ve zpřístupnění informací všeho druhu těmto handicapovaným občanům, a tím také jejich zapojování do běžného života společnosti. Několikaletá konkrétní činnost potvrdila, že zvuková knihovna přináší zdravotně handicapovaným lidem radost, nové poznatky a v neposlední řadě nové kontakty a přátele. Výpůjční služby jsou poskytovány ZDARMA formou osobní výpůjčky. Podmínkou pro půjčování dokumentů je vyplnění přihlášky a předložení průkazu ZTP/P nebo potvrzení od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a nebo potvrzení od očního lékaře o zrakové vadě. Letos v září si připomínáme 25. výročí vzniku Zvukové knihovny a chtěli bychom ho s našimi uživateli i se vsetínskou veřejností oslavit. Na 5. září je tedy připraven pestrý celodenní program. Začneme již v 10 hodin Seminářem o hmatovém vnímání, v rámci kterého si bude možno vyrobit hmatovou knihu či obrázek. Od 10 do 16 hodin si také budou moci zájemci v centrální půjčovně na Dolním náměstí vyzkoušet masáž od nevidomých masérů či masérek, prezentovány budou také pomůcky pro nevidomé. Oslavu výročí zakončíme v 15 hodin na Dolním náměstí před knihovnou koncertem nevidomé zpěvačky Blanky Janečkové finalistky soutěže Hlas Česko Slovenska 2014. Partnerem celé akce je SONS. Podpořeno Ministerstvem kultury ČR. Záštitu převzal starosta města Vsetín Jiří Růžička.

Celkem 1 aktualita

Celkem 2 aktuality

Celkem 6 aktualit

Celkem 5 aktualit

Celkem 3 aktuality

Celkem 9 aktualit

Stránka byla naposledy upravena 03.12.08 05:12Zpět nahoru