O knihovně

Co se děje

Celkem 3 aktuality

Celkem 3 aktuality

Celkem 1 aktualita

Celkem 5 aktualit

Celkem 2 aktuality

Celkem 4 aktuality

Celkem 1 aktualita

Celkem 2 aktuality

Celkem 6 aktualit

Celkem 5 aktualit

25

19

Z výroční zprávy o činnosti knihovny v roce 2016

Ve výroční zprávě za rok 2016 se Masarykova veřejná knihovna Vsetín ohlíží za výsledky své činnosti. „Po celý rok 2016 jsme připomínali dvě významná výročí – a to 95. výročí založení městské veřejné knihovny (2.2.1921) a již desáté výročí přestěhování knihovny ze Svárova na Dolní náměstí (září 2006)… Významná výročí obvykle vedou člověka k zamyšlení, k hodnocení: Jací jsou lidé v knihovně? Knihovníci, čtenáři, návštěvníci? Jsou služby knihovny opravdu hodnotné? Přinášejí obyvatelům na Valašsku, kde je každá vzdělávací iniciativa velmi žádoucí, do života skutečnou hodnotu? Pomáhají

lidem zvýšit kvalitu jejich života? Jsem přesvědčena, že tomu tak skutečně je – a věřím, že

předložená výroční zpráva to dokazuje…“ hodnotí ve svém úvodu ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a dodává: „Jsme moc rádi, že nám stále rostoucí statistické ukazatele potvrzují, že lidé do knihovny chodí čím dál víc. V roce 2016 ji fyzicky navštívilo téměř 174.000 návštěvníků, ať už si šli vypůjčit knížku nebo se účastnili některé z kulturních či vzdělávacích akcí. Dalších téměř 83.000 lidí navštívilo knihovnu prostřednictvím internetu. Knihovna měla ke konci sledovaného roku 7.051 registrovaných čtenářů, což je více než čtvrtina obsluhované populace Vsetína. Mrzí nás mírně klesající počet vypůjčených knih za rok, ale jedná se bohužel o již několikaletý  celosvětový trend, se kterým se snažíme bojovat nejrůznějšími aktivitami a projekty na podporu čtenářství.“

Ve výroční zprávě se dočtete o činnosti jednotlivých oddělení včetně zpracování a nákupu titulů nebo působnosti knihovny, která prostřednictvím oddělení regionálních služeb zajišťuje odbornou pomoc 77 knihovnám okresu Vsetín.

Výroční zpráva je dostupná v tištěné podobě na jednotlivých půjčovnách a v elektronické podobě na www.mvk.cz.

18

15

Přijďte tento týden poznat perskou abecedu a vyzkoušet si její psaní

09

Povídání v knihovně o unikátní sbírce fotografií, plakátů, dokumentů a gramofonových desek legendární skupiny Beatles

Celkem 3 aktuality

Celkem 9 aktualit

Stránka byla naposledy upravena 03.12.08 05:12Zpět nahoru