O knihovně

Ceník

SMLUVNÍ CENY, NÁHRADY ŠKOD A SMLUVNÍ POKUTY - od 1.1.2018

za poskytované knihovnické a informační služby

 

  Roční registrace čtenářů (hlavní budova, pobočky)
    dospělí, mládež, instituce 120 Kč
   

rodinná registrace 

   - 1 dospělý v jednotlivé rodinné registraci

 

   - další člen v jednotlivé rodinné registraci

 

120 Kč

 20 Kč

    děti do 15 let a důchodci 60 Kč
    důchodci nad 80 let mají registraci v knihovně zdarma

 

  Jednorázová registrace 30 Kč

 

  Výpůjčky ve zvukové knihovně zdarma
  Výpůjčka čtečky vratná kauce 500 Kč
     

 

  Upozornění o rezervaci knihy (telefonicky, e-mailem) 5 Kč
  Bleskovka - objednávka knih 5 Kč
  Nadstandartní služby - bestsellery 50 Kč

 

  Meziknihovní výpůjční služba
    1 kniha (náklady na poštovné, balné + náklady zasílající knihovny) 100 Kč
    výzva k vyzvednutí dokumentu (telefonicky, e-mailem) 5 Kč
   Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
    cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna min. 200 Kč
    výzva k vyzvednutí dokumentu (telefonicky, e-mailem) 5 Kč
  Vyhledání a zpracování informace (dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) 110 Kč
   Písemné zpracování náročného dotazu - rešerše
    za 1 h práce rešeršéra 100 Kč
  Rešerše nebo kopie textu z jiných knihoven  
  + cena stanovená zasílající knihovnou 10 Kč
  Tisk, kopírování
    za 1 stránku A4 černobíle 3 Kč
    za 1 stránku A4 černobíle - oboustranně 4 Kč
       
    za 1 stránku A3 černobíle 4 Kč
    za 1 stránku A3 černobíle - oboustranně 6 Kč
    příplatek za kopírování z vázaných dokumentů formátu A3 a větších (za 1 stranu) 1 Kč

 

  Tisk na barevné kopírce - Turistické informační centrum
    za 1 stránku A4 barevně 15 Kč
    za 1 stránku A4 barevně - oboustranně 30 Kč
    za 1 stránku A3 barevně 30 Kč
    za 1 stránku A3 barevně - oboustranně 50 Kč

 

  Přístup na Internet (půjčovny MVK mimo Turistické informační centrum Vsetín)
    60 min. / den zdarma

 

  Přístup na Internet - Turistické informační centrum Vsetín
    1 veřejný net-point - 15 min. / den zdarma

 

  Výše smluvních pokut
  Knihy, časopisy, deskové hry, ostatní dokumenty:  
    upomínka č. 1 (po 30 dnech ode dne půjčení - neposílá se) 10 Kč
    upomínka č. 2 (po 40 dnech ode dne půjčení) 40 Kč
    upomínka č. 3 (po 50 dnech ode dne půjčení) 80 Kč
    upomínací dopis (po 80 dnech ode dne půjčení) 150 Kč
    výzva od právního zástupce (po 110 dnech ode dne půjčení) 480 Kč
  Zvukové dokumenty v hudebním oddělení:  
    upomínka č. 1 (po 14 dnech ode dne půjčení - neposílá se) 10 Kč
    upomínka č. 2 (po 20 dnech ode dne půjčení ) 40 Kč
    upomínka č. 3 (po 30 dnech ode dne půjčení ) 80 Kč
    upomínací dopis (po 40 dnech ode dne půjčení ) 150 Kč
    výzva od právního zástupce (po 60 dnech ode dne půjčení) 480 Kč
  Čtečka e-knih  
    prodlení déle než 30 dnů ode dne půjčení za každý započatý den prodlení 10 Kč

 

  Náhrada škod
  Při poškození, zničení, ztrátě dokumentu, deskové hry, či jakékoliv jiné věci je čtenář povinen nahradit MVK způsobenou škodu.

 

  V případě ztráty, zničení, poškození
    knihy, zvukové knihy, deskové hry, zvukového dokumentu cena dokumentu + 100 Kč
    časopisu cena časopisu + 50 Kč
    čtečky e-knih cena čtečky + 100 Kč
    při zničení nebo ztrátě jednoho nevo více svazků z vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla (viz Provozní řád MVK a TIC).  
       
  Výše dalších nákladů vynaložených MVK na odstranění škody
(Čtenář je povinen MVK vynaložené náklady uhradit.)
    za vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20 Kč
    zhotovení nového čárového kódu (mj. i v případě poškození, zničení) 20 Kč
       
  Uživatel MVK dále zodpovídá za všechny ostatní škody způsobené MVK.

 

 

  Ve Vsetíně 29.12.2017
 
PhDr. Helena Gajdušková
ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

 

 

Soubor ke stažení: Ceník služeb k 1.1.2018

Soubor PDF: velikost 541 kB, aktualizováno 03.01.18

Stránka byla naposledy upravena 03.01.18 13:01Zpět nahoru