O knihovně

Ceník

SMLUVNÍ CENY, NÁHRADY ŠKOD A SMLUVNÍ POKUTY - od 1.5.2016 vešel v platnost nový ceník

za poskytované knihovnické a informační služby

 

 Roční registrace čtenářů (hlavní budova, pobočky)
  dospělí, mládež, instituce120 Kč
  rodinná registrace150 Kč
  děti do 15 let a důchodci60 Kč
  důchodci nad 80 let mají registraci v knihovnězdarma

 

 Jednorázová registrace30 Kč

 

 Výpůjčky ve zvukové knihovnězdarma
 Výpůjčka čtečkyvratná kauce 500 Kč
 Výpůjčka deskové hryvratná kauce 200 Kč

 

 Upozornění o rezervaci knihy (telefonicky, e-mailem)5 Kč
 Bleskovka - objednávka knih5 Kč
 Nadstandartní služby - bestsellery50 Kč

 

 Meziknihovní výpůjční služba
  1 kniha (náklady na poštovné, balné + náklady zasílající knihovny)100 Kč
  výzva k vyzvednutí dokumentu (telefonicky, e-mailem)5 Kč
  Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
  cenu za MMVS stanoví zasílající knihovnamin. 200 Kč
  výzva k vyzvednutí dokumentu (telefonicky, e-mailem)5 Kč
 Vyhledání a zpracování informace (dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)110 Kč
  Písemné zpracování náročného dotazu - rešerše
  za 1 h práce rešeršéra100 Kč
 Rešerše nebo kopie textu z jiných knihoven 
 + cena stanovená zasílající knihovnou10 Kč
 Tisk, kopírování
  za 1 stránku A4 černobíle3 Kč
  za 1 stránku A4 černobíle - oboustranně4 Kč
  za 1 stránku A4 barevně10 Kč
  za 1 stránku A3 černobíle4 Kč
  za 1 stránku A3 černobíle - oboustranně6 Kč
  příplatek za kopírování z vázaných dokumentů formátu A3 a větších (za 1 stranu)1 Kč

 

 Tisk na barevné kopírce - Turistické informační centrum
  za 1 stránku A4 barevně15 Kč
  za 1 stránku A4 barevně - oboustranně30 Kč
  za 1 stránku A3 barevně30 Kč
  za 1 stránku A3 barevně - oboustranně50 Kč

 

 Přístup na Internet (půjčovny MVK mimo Turistické informační centrum Vsetín)
  60 min. / denzdarma

 

 Přístup na Internet - Turistické informační centrum Vsetín
  1 veřejný net-point - 15 min. / denzdarma

 

 Výše smluvních pokut
 Knihy, časopisy, deskové hry, ostatní dokumenty: 
  upomínka č. 1 (po 30 dnech ode dne půjčení - neposílá se)10 Kč
  upomínka č. 2 (po 40 dnech ode dne půjčení)40 Kč
  upomínka č. 3 (po 50 dnech ode dne půjčení)80 Kč
  upomínací dopis (po 80 dnech ode dne půjčení)150 Kč
  výzva od právního zástupce (po 110 dnech ode dne půjčení)480 Kč
 Zvukové dokumenty v hudebním oddělení: 
  upomínka č. 1 (po 14 dnech ode dne půjčení - neposílá se)10 Kč
  upomínka č. 2 (po 20 dnech ode dne půjčení )40 Kč
  upomínka č. 3 (po 30 dnech ode dne půjčení )80 Kč
  upomínací dopis (po 40 dnech ode dne půjčení )150 Kč
  výzva od právního zástupce (po 60 dnech ode dne půjčení)480 Kč
 Čtečka e-knih 
  prodlení déle než 30 dnů ode dne půjčení za každý započatý den prodlení10 Kč

 

 Náhrada škod
 Při poškození, zničení, ztrátě dokumentu, deskové hry, či jakékoliv jiné věci je čtenář povinen nahradit MVK způsobenou škodu.

 

 V případě ztráty, zničení, poškození
  knihy, zvukové knihy, deskové hry, zvukového dokumentucena dokumentu + 100 Kč
  časopisucena časopisu + 50 Kč
  čtečky e-knihcena čtečky + 100 Kč
  při zničení nebo ztrátě jednoho nevo více svazků z vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla (viz Provozní řád MVK a TIC). 
    
 Výše dalších nákladů vynaložených MVK na odstranění škody
(Čtenář je povinen MVK vynaložené náklady uhradit.)
  za vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
  zhotovení nového čárového kódu (mj. i v případě poškození, zničení)20 Kč
    
 Uživatel MVK dále zodpovídá za všechny ostatní škody způsobené MVK.

 

 

 Ve Vsetíně 01.05.2016
 
PhDr. Helena Gajdušková
ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

 

 

Soubor ke stažení: Ceník k 1.5.2016

Soubor PDF: velikost 708 kB, aktualizováno 10.05.16

Stránka byla naposledy upravena 10.05.16 09:05Zpět nahoru