O knihovně

Aktivní život seniorů ve Vsetíně (každoročně)

Aktivní život seniorů ve Vsetíně

Aktivní život seniorů v sídlišti Luh

Cílem projektu je setkávání a navazování vztahů mezi seniory, podpora mezigeneračních vztahů a poskytování celoživotního vzdělávání.
Aktivitami projektu jsou besedy na různá témata (cestování, počítače, zahrádka, umění atd.) cca 1x týdně v sídlištní knihovně v Luhu.

Doba trvání:

leden - prosinec 2007

leden - prosinec 2008

leden - prosinec 2009

leden - prosinec 2010

leden - prosinec 2011

Kontakt: Ing. Josef Pelc, Marie Pokorná

 

Den seniorů ve Vsetíně

Cílem projektu je motivace seniorů a poskytnutí užitečných informací.
Již po několik let (vždy v říjnu) pořádá knihovna ve spolupráci s Charitou Vsetín a Společností pro komunitní práci setkání, kde se lidé dozví informace o možnostech celoživotního vzdělávání, sociálních službách a dalších aktivitách ve městě a okolí.

Kontakt: PhDr. Helena Gajdušková, Marie Pokorná

Akce jsou realizovány za podpory města Vsetín (Malé granty).

Stránka byla naposledy upravena 01.08.13 11:08Zpět nahoru