Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání Facebook Twitter

01

led

Nejbližší pořádaný kurz
Přihlásit se do účtu kurzu

Kampaně projektu

Kampaně a další komunikační nástroje nám pomáhají komunikovat s veřejností o důležitosti dalšího vzdělávání. Základní otázky jsou PROČ a JAK se dále vzdělávat ... nejdůležitější je pak CHCI se dále vzdělávat.

Úvod do dalšího vzděláváníZpět nahoru

Další vzdělávání

Zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity dospělého jedince, který již dosáhl určitého stupně vzdělání a vstoupil na trh práce. Jedná se tedy o vzdělávací aktivity, které dospělý jedinec realizuje mimo formální školský systém. Pojem bývá často nepřesně používán jako synonymum pojmu vzdělávání dospělých (to ale může probíhat i ve školách) nebo dokonce celoživotní vzdělávání (to se netýká pouze dospělých). Další vzdělávání má převážně neformální charakter a dělíme ho na vzdělávání občanské, zájmové a další profesní.

Občanské vzdělávání

Rozumíme jím vzdělávání zaměřené na formování vědomí práv a povinností osob v jejich rolích občanských, politických, společenských i rodinných a způsobů, jak tyto role zodpovědně a účinně naplňovat. Slouží k urychlení a dotváření socializace a občanské hodnotové orientace. Jako tradiční témata občanského vzdělávání se uvádí řešení vztahu mezi občanem a státem, jednotlivcem a společností, rozšiřování demokratických principů, adaptace na měnící se společenské podmínky, národnostní, rasová i náboženská tolerance, upevňování právního vědomí, výchova k rodičovství. V současné době je nutné věnovat pozornost především problematice evropanství (v souvislosti se vstupem do EU), globalizace, environmentalismu, genderové rovnosti, diskriminaci atd. Hlavním cílem by mělo být naplnění požadavku aktivního občanství (srvn. Memorandum o celoživotním učení, 2000), zaměřeného na aktivní zapojení jedince do rozhodovacích procesů na státní, regionální i komunitní úrovni.

Nejčastější důvody, proč se dospělí nezúčastňují dalšího vzdělávání

Až 70 % dospělých se chce učit autonomně. Dospělí by se nejraději učili samostatné a vně institucí, ale v současné době díky dynamickému rozmachu vzdělávacích aktivit organizované výuky přibylo.

Statistiky dokazují, že se vzdělaností úrovní obyvatelstva roste i produktivita a ekonomika státu jako celek.

Cíle celoživotního učení (UNESCO, Learning - The Treasure Within, 1996)

Plakáty kampaně

Televizní spoty kampaněZpět nahoru

Sborníky kampaně

Rozhlasové spoty kampaněZpět nahoru

 • Vzdělaného nic nezaskočí
 • Dalším vzděláním proti „blbosti“, hlouposti
 • Nezůstaň pozadu, vzdělávej se
 • Dalším vzděláním k zodpovědnosti
 • Nenechte se sebou manipulovat, vzdělávejte se
 • Vzdělání je naše budoucnost
 • Další vzdělání je moje nejužitečnější hobby
 • Dalším vzděláním k vyššímu sebevědomí
 • Dalším vzděláním proti manipulaci
 • Zapoj se i ty
 • Může to být nový začátek
 • Další vzdělávání – nový začátek
 • Restart s dalším vzděláváním
 • Vzdělaný Valach
 • Vzdělané Valašsko
 • Vzdělání nejde koupit
 • Titul koupíš, vzdělání ne
 • Nejsme Plzeň :-)
 • Další vzdělání nebolí
 • My chceme … a co vy?
 • Máme vám co nabídnout, záleží na vás
 • My nabízíme, vy vybíráte
 • Dalším vzděláním k úspěchu
 • Pomáháme vám k vašemu úspěchu
 • Nenechte zahálet svůj mozek
 • Nejsme jenom slivovice
 • Učím se / Vzdělávám se - (protože) chci vědět víc!
 • Per se hlavou
 • O svá práva bojuj vědomě, pomohou Ti v knihovně
 • S námi na to máte!
 • S námi stoupáte výš
 • S námi vás už nic nezastaví
 • Vzdělávejte se s námi
 • Podlehněte s námi
 • Povedeme vás k úspěchu
 • S námi depresi nepropadnete
 • Pojďte s námi, porostete
 • Provedeme vás světem vzdělání
 • Lépe začít nyní, než nikdy (spojeno s dětmi)
 • Vzdělání – nikdy není pozdě začít
 • Jednou zkusíš, nechceš jinak
 • S námi neprohloupíte
 • Nebraňte se úspěchu s námi
 • Ať jste mladí, nebo staří, vzdělání vás neodradí
 • Jsme svět nekonečných možností
 • Jsme cesta k úspěchu
 • Čím víc víš, tím víc znamenáš
 • Vzdělání je největší bohactví
 • Vzdělání – to nejlepší pro každého
 • Vzdělání je klíčem k úspěchu
 • Jsme cesta k vědění
 • Vzdělání má budoucnost
 • Chytrému napovíme, jak být ještě lepší
 • Hledáte řešení? Začněte u nás!
 • Být úspěšným znamená vědět
 • Dejte Valašsku nové myšlenky – začněte u nás
 • My vám dáme směr, vítr i plachty pro orientaci v moři informací
 • Knihovna nejsou jenom knihy, ale i vědění
 • Začněte u nás za Valašsko krásnější

Copyright © 2018 Masarykova veřejná knihovna Všechna práva vyhrazena