Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání Facebook Twitter

01

led

Nejbližší pořádaný kurz
Přihlásit se do účtu kurzu

Informace o projektu

MVK reaguje projektem na nutnost rozvoje DV s aktivním podílem jednotlivců na občanském životě. S partnerskými institucemi přispěje k rozvoji občanského vzdělávání obyvatel a jejich schopnosti učit se v průběhu celého života. Základní informace, zdůvodnění, účel a přidaná hodnota projektu - to vše a mnohem na více této stránce.

Základní identifikace projektu

Název: Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT v rámci OP VK, IPo – Oblast 3.1 (výzva 37)

Projekt podporuje další vzdělávání ve smyslu realizace občanského vzdělávání a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců.

Zahrnuje souběžné roviny

Vzdělávací rovina

Komunitní knihovna Vsetín jako centrum dalšího vzdělávání realizuje kurzy v modulech občanské gramotnosti.
Pro výuku jsou zpracovány studijní materiály a pořízena odborná literatura, dostupná pro účastníky, veřejnosti k půjčení. Pro vzdělávání je využita elektronická aplikace a e-learning. Model vzdělávání a zpracované studijní materiály se poskytují dalším knihovnám.
Vzdělávání se účastní občané s trvalým pobytem v ČR, kteří dosáhli určitého stupně vzdělání, resp. za sebou mají vstup na trh práce (cílová skupina projektu).

V rámci vzdělávání jsou naplánovány 3 tematické celky

 1. Občanské vzdělávání
 2. Lidská práva a společensko-právní gramotnost
 3. Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů

V každém celku jsou různé tematické moduly, složené z jednotlivých kurzů, které mohou účastníci navštěvovat dle svého zájmu a možností. Výuka probíhá prezenčně v MVK, dále jsou naplánovány 3 intenzivní vícedenní kurzy.

Ad 1) Občanské vzdělávání

Ad 2) Lidská práva a společensko-právní gramotnost

Ad 3) Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů

Komunikační rovinaZpět nahoru

Je zpracována komunikační strategie na propagaci fenoménu „další vzdělávání“. Je zajištěna komunikačně-marketingovými nástroji (letáky, nálepky, kampaň, média, DVD, festival, workshopy, sborník atd.) lokálně i nadregionálně.
Cílem je masivní informační působení na veřejnost v průběhu celého projektu. Strategie propaguje další individuální vzdělávání a motivuje k zamyšlení - proč se dál vzdělávat. Dostává další vzdělávání do povědomí veřejnosti a zdůrazňuje jeho důležitost – celoživotní učení a aktivita v životě člověka.

Veřejnost je motivována k tomu, aby se dále vzdělávala, a to především v oblastech základní občanské gramotnosti, lidských práv a společensko-právní gramotnosti, aktivního občanství a rozvoje lokálního prostředí.

Podpora společenského významu dalšího vzdělávání je garantována Radou pro další vzdělávání, zastoupenou politickými  i vědecko-akademickými osobnostmi.
Projekt je partnerský (Město Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. – partneři bez finančního příspěvku).

K odbornému zabezpečení dílčích aktivit komunikační strategie přispívají odborní garanti (členové realizačního týmu): 1) „Koordinátorka komunikační strategie“ v oblasti grafiky a marketingu 2) „odborný garant dalšího vzdělávání“ - akademická osobnost se znalostí problematiky (legislativa, nové trendy, statistiky atd.) 3) „garantka nadregionálního využití produktů“ – osobnost z prostředí Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze pro oblast vzdělávání – přenos modelu dalšího vzdělávání do knihoven.
Dílčí aktivity strategie jsou zajišťovány převážně formou služeb – zajištění mediální prezentace dalšího vzdělávání (TV a rozhlasový spot, inzerce), organizace veřejných osvětových akcí (kampaně, festival, sborník, DVD), předávání know-how „jak propagovat“ a nadregionální podpora dalšího vzdělávání (workshop, konference pro jiné instituce). K venkovním akcím je nakoupen nábytek.
Komunikační strategie je výrazná, ne však agresivní, vtipná a co nejvíce oslovující.

Inovativní výstupy komunikační strategie dalšího vzdělávání

Zdůvodnění projektuZpět nahoru

MVK reaguje projektem na nutnost rozvoje DV s aktivním podílem jednotlivců na občanském životě. S partnerskými institucemi přispěje k rozvoji občanského vzdělávání obyvatel a jejich schopnosti učit se v průběhu celého života. Zároveň knihovna podpoří propagaci DV jednotlivců, čímž posílí poptávku, prohloubí informovanost o významu DV a přispěje ke změně společenské atmosféry a přístupu k učení. Ve vztahu k DV je nutno podpořit systém dalších institucí mimo formální vzdělávací soustavu a zpřístupnit DV v různých prostředích, různými cestami, kdykoli a kdekoli. Toto zajistí odborníci z akademického prostředí a z knihoven (odborný garant dalšího vzdělávání a garantka neregionálního využití pro knihovny).

Knihovny jsou neformální vzdělávací organizace. Chybí jim ale komplexní a systematický přístup k DV. Vzdělávání dospělých zde probíhá spíše intuicí, v reakci na aktuální potřeby,úměrně finančním, personálním a technickým možnostem.

Projekt zastává inovativní přístup ve své komplexnosti

Důležitý je sociál. komunitní rozměr, kdy knihovna jako vzdělávací instituce s rovným přístupem ke všem, důvěryhodná, systematicky poskytuje DV občanům a přenese tento model i dalším knihovnám.

Nadregionální dopadZpět nahoru

Projekt má svými dopady nadregionální charakter.

Model dalšího vzdělávání jednotlivců včetně výukových materiálů je přenášen dalším knihovnám v ČR. Stejně tak výstupy komunikační kampaně (TV spoty, plakáty, workshopy atd.) mají nadregionální dopad.

Knihovny jsou neformální vzdělávací organizace. Chybí jim ale komplexní a systematický přístup k DV. Vzdělávání dospělých zde probíhá spíše intuicí, v reakci na aktuální potřeby,úměrně finančním, personálním a technickým možnostem.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativníZpět nahoru

Komplexnost: Projekt je inovativní svým komplexním přístupem k podpoře dalšího vzdělávání a rozvoji občanského učení

Komunitně vzdělávací rozměr – mezigenerační a sociální integrace

Vytvoření platformy pro celoživotní učení – partnerství, politici, odborníci, rada

V rámci projektu je ustavena Rada dalšího vzdělávání. Jedná se o garanční orgán, jehož cílem je komunikační i politická podpora dalšího vzdělávání v průběhu projektu i po jeho ukončení.

Rada svými aktivitami napomáhá k rozvoji a začlenění dalšího vzdělávání do běžného života jednotlivců. Vytváří tvůrčí a kreativní prostor s možností diskuse. Hledá možnosti k dalšímu vývoji a prosazení tématu. Proto je tvořena zástupci různého spektra. Tvoří ji:

Harmongram projektu

1.8.2012 - 30.10.2013

Partneři projektu

RozpočetZpět nahoru

3 058 087,98 Kč

 • Vzdělaného nic nezaskočí
 • Dalším vzděláním proti „blbosti“, hlouposti
 • Nezůstaň pozadu, vzdělávej se
 • Dalším vzděláním k zodpovědnosti
 • Nenechte se sebou manipulovat, vzdělávejte se
 • Vzdělání je naše budoucnost
 • Další vzdělání je moje nejužitečnější hobby
 • Dalším vzděláním k vyššímu sebevědomí
 • Dalším vzděláním proti manipulaci
 • Zapoj se i ty
 • Může to být nový začátek
 • Další vzdělávání – nový začátek
 • Restart s dalším vzděláváním
 • Vzdělaný Valach
 • Vzdělané Valašsko
 • Vzdělání nejde koupit
 • Titul koupíš, vzdělání ne
 • Nejsme Plzeň :-)
 • Další vzdělání nebolí
 • My chceme … a co vy?
 • Máme vám co nabídnout, záleží na vás
 • My nabízíme, vy vybíráte
 • Dalším vzděláním k úspěchu
 • Pomáháme vám k vašemu úspěchu
 • Nenechte zahálet svůj mozek
 • Nejsme jenom slivovice
 • Učím se / Vzdělávám se - (protože) chci vědět víc!
 • Per se hlavou
 • O svá práva bojuj vědomě, pomohou Ti v knihovně
 • S námi na to máte!
 • S námi stoupáte výš
 • S námi vás už nic nezastaví
 • Vzdělávejte se s námi
 • Podlehněte s námi
 • Povedeme vás k úspěchu
 • S námi depresi nepropadnete
 • Pojďte s námi, porostete
 • Provedeme vás světem vzdělání
 • Lépe začít nyní, než nikdy (spojeno s dětmi)
 • Vzdělání – nikdy není pozdě začít
 • Jednou zkusíš, nechceš jinak
 • S námi neprohloupíte
 • Nebraňte se úspěchu s námi
 • Ať jste mladí, nebo staří, vzdělání vás neodradí
 • Jsme svět nekonečných možností
 • Jsme cesta k úspěchu
 • Čím víc víš, tím víc znamenáš
 • Vzdělání je největší bohactví
 • Vzdělání – to nejlepší pro každého
 • Vzdělání je klíčem k úspěchu
 • Jsme cesta k vědění
 • Vzdělání má budoucnost
 • Chytrému napovíme, jak být ještě lepší
 • Hledáte řešení? Začněte u nás!
 • Být úspěšným znamená vědět
 • Dejte Valašsku nové myšlenky – začněte u nás
 • My vám dáme směr, vítr i plachty pro orientaci v moři informací
 • Knihovna nejsou jenom knihy, ale i vědění
 • Začněte u nás za Valašsko krásnější

Copyright © 2018 Masarykova veřejná knihovna Všechna práva vyhrazena